EST | ENG

FacebookLinkedIn

Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia (Eesti)

Hard education – kuidas karmide meeste maailmas kvaliteetseks saada ja jääda?

Kokkuvõte: Kes meist poleks kuulnud naljalugusid politseinikest, päästjatest või teistest rahuaja vormikandjatest? Pole vast ühtegi naljaraamatut, millest osa ei täidaks lood just nendest ametikandjatest. Teisest küljest peetakse seda maailma karmide meeste maailmaks. Kõrvaltvaataja võib vaid ette kujutada, mida tähendab igapäevane silmitsi seismine inimlike kannatuste ja ka surmaga. Nii enda kui ka nende surmaga, kelle elusid tegelikkuses üritatakse päästa. Sisekaitseakadeemia on Eesti ainus kõrgkool, mis valmistab ette just neid inimesi, kes selliste väljakutsetega igapäevaselt kokku puutuvad. Huumori ja saatusliku karmuse kokkupuutekohas balansseerides on Sisekaitseakadeemial õnnestunud saada tunnustust väärivaid tulemusi mitmetel avalikel kvaliteedimõõduvõtmistel ning olla 2011. aastal Eesti esimene kõrgkool, milline sai Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kutse läbimaks kõrgkoolide rahvusvahelist akrediteerimist. Kuidas saavad ja jäävad karme mehi ja naisi ettevalmistavad organisatsioonid kvaliteetseks, üritab Lauri Tabur vastata.

Esinejast: Lauri Tabur on tööalaselt olnud erinevatel ametikohtadel seotud nii Siseministeeriumi, Eesti Politsei kui ka sisekaitselise hariduse vedamisega 21. sajandisse. Ta on olnud toimetaja ja kaasautor mitmele riiklikule strateegiale nagu „Politseivaldkonna prioriteetsed arengusuunad aastani 2006”, “Päästeala prioriteetsed arengusuunad aastani 2007” ja “Piirivalve prioriteetsed arengusuunad aastani 2007”. Ta on olnud ka Siseministeeriumi missiooni, visiooni ja väärtuste väljatöötamise ning ministeeriumi organisatsiooni muutmise projektide juht, osaledes muuhulgas ka Politsei- ja piirivalveameti loomisega lõppenud organisatsioonimuudatuse kontseptsiooni ettevalmistamisel ja evitamisel kriminaalpolitsei valdkonnas. Täna on Lauri Tabur Sisekaitseakadeemia rektor, juhtides Eesti ainukest kõrgkooli, kus saavad oma hariduse kõik politseinikud, piirivalvurid, päästjad, vangla- ning maksu- ja tolliametnikud.

Konverentsi programm