EST | ENG

FacebookLinkedIn

KVALITEEDI TEGU ja KVALITEEDI NÄGU konkursi võitjad

2017

KVALITEEDI TEGU 2017 - DHL ESTONIA AS
ISO 50001 standardi implementeerimine ning edukas sertifitseerimisprotsess

KVALITEEDI NÄGU 2017 - TIIT HINDREUS
Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi kutsete kutsekomisjoni töö pühendunud eestvedamise ning Eesti Kvaliteediühingu töö ja tegevuste tähelepanuväärse toetamise eest.

2016

KVALITEEDI TEGU 2016 - HAIGEKASSA
Ravimite koostoime andmebaas patsiendiohutuse tagamiseks.

KVALITEEDI NÄGU 2016 - RAILI MANGEL
Pikaajalise panuse eest kvaliteedijuhtimise edendamisel Eesti turismisektoris, Eesti Maaturismi ettevõtete kvaliteediteadlikkuse tõstmisel, sektori kvaliteedimärgiste EHE ja Rukkilill järjekindla arendamise ning rahvusvahelise arendustöö eest maaturismi kvaliteedi tõstmisel 2016. aastal.

2015

KVALITEEDI NÄGU 2015 - JARI KUKKONEN

Laiaprofiilne tegevus kvaliteedile orienteeritud mõtteviisi arendamisel. Mitmete koolitusprogrammide eestvedaja ja lektor

                                

 

 

 

2014

KVALITEEDI TEGU 2014 - HANSAB AS
Interaktiivse klienditeeninduse komplekslahenduse kasutuselevõtt.

                                

 

 

 

 

 

KVALITEEDI NÄGU 2014 - JAANIKA TÕNNISSON
Märkimisväärne roll juhtimiskvaliteedi teadmiste edasiandja ja vahendajana, kvaliteedijuhi kutsestandardi loomise eestvedamise ning erinevate valdkondade juhtimiskvaliteedi arendamise eest Eestis.

                                 

 

 

 

 

 

2013

KVALITEEDI TEGU 2013 - TALLINNA LENNUJAAM
Projekt KOOS PARIMAKS! Ühisel territooriumil tegutsevate ettevõtete hea teeninduse tava kaudu kogukonnatunde ja ühiste väärtuste (kultuuri) süvendamise eest.

                                   

 

 

 

 

KVALITEEDI NÄGU 2013 - VALVO PAAT
Kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi edendamise ja populariseerimine eest haridussektoris – nii täiskasvanukoolituses kui tasemehariduses 

                                  

 

 

 

 

2012

KVALITEEDI TEGU 2012 - TIIGRIHÜPPE SIHTASUTUS
Tehnoloogia juhtimise ja hindamise mudel koolidele.

KVALITEEDI NÄGU 2012 - SIRET KEGEL
Juhtimiskvaliteedi teadmiste edasiandja ja vahendaja märkimisväärse rolli,  kvaliteedijuhi kutsestandardi loomise eestvedamise ning erinevate valdkondade juhtimiskvaliteedi arendamise eest Eestis.

2011

KVALITEEDI TEGU 2011 - ASTANGU KUTSEREHABILITATSIOONI KESKUS
Sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS Assurance Eestisse toomise, eestindamise ning rakendamise eest 2010-2011 aastal.

KVALITEEDI NÄGU 2011 - JAANA ROHT
Tallinna Reaalkooli kvaliteedile orienteeritud koolikultuuri loomise ja arendamise eest.

2010

KVALITEEDI TEGU 2010 - MAKSU- ja TOLLIAMET
Tunnustuse tõi ameti arendustegevus protsessipõhise juhtimise juurutamiseks.

KVALITEEDI NÄGU 2010 - TÕNU HEIN
Tõnu Hein on oluliselt kaasa aidanud kvaliteediedendusele Eestis. Tema eestvedamisel said Eesti ettevõtted ja avaliku sektori organisatsioonid esmakordse võimaluse osaleda Soome kvaliteediinnovatsiooni konkursil.

2009

Kvaliteedi Tegu 2009 tunnustuse pälvis MicroLink Eesti AS projektiga "Heast IT ettevõttest heaks teenindusettevõtteks saamine kliendikesksuse süsteemse arendamise kaudu".

Kvaliteedi Nägu 2009 on Aleksandra Kiršbaum, kes on ISO Klubi eestseisuse liige, üliaktiivne ja tulemuslik ISO Klubi eestvedaja.

2008

Kvaliteedi Tegu 2008 tunnustuse pävis Pärnu Kutsehariduskeskus kooli visooni “Hea mainega tunnustatud õppekeskkonnaga parimaid töötajaid koolitav kutseõppeastus” oluline realiseerimine 2008. a. jooksul eest.

Kvaliteedi Nägu 2008 Kadi Kreis on Tartu Kunstikooli juht. Oma eestvedamise ja eeskujuks olemise kaudu on Kadi Kreis viinud oma kooli, Kutseõppeasutuste Kvaliteediauhind 2008 konkursil eripreemia tunnustuse saaja hulka, olles pühendunud tippjuhina eeskujuks teistele koolijuhtidele.

2007

Kvaliteedi Tegu 2007 tunnustuse pävis Tallinna Reaalkool pikaajalise kvaliteediprotsessi arendamise tulemuste eest.

Kvaliteedi Nägu 2007 tunnustuse saajaks oli Ly Siilak. Ly on edukalt vedanud Turismiettevõtete Kvaliteediprogrammi projekti ja assisteerinud Eesti Juhtimiskvaliteediauhinna projekti. Samuti on andnud Ly oma panuse Eesti Kvaliteediühingu bürootöö arendamisse.

2006

Kvaliteedi Tegu 2006 tunnustuse pälvis TNT Eesti AS, kes sai eriauhinna kliendikesksuse eest Euroopa Kvaliteediauhinna konkursil 2006. See on suurim rahvusvaheline tunnustus Eesti ettevõttele läbi aegade.

Kvaliteedi Nägu 2006 tunnustuse pälvis Irene Väli, kes on Eesti Turismiettevõtete kvaliteediprogrammi aktiivne käivitaja ja koolitaja. Andis isikliku panuse oma sektori ettevõtete kaasamiseks kvaliteediprogrammi.

2005

Kvaliteedi Tegu 2005 tunnustuse pälvis Elcoteq Tallinn AS, sisekliendi rahulolu uurimise süsteemi eest.

Kvaliteedi Nägu 2005 tunnustuse pälvis Tiia Tammaru, pühendunud ja sihikindla kvaliteedi-edendamise eest.

2004

Kvaliteedi Tegu 2004 tunnustuse pälvis Ragn-Sells AS, parendusettepanekute kogumise süsteemi eest.

Kvaliteedi Nägu 2004 tunnustuse pälvis Viive Tobro, Tallinna Vormsi Lasteaia õpetaja, professionaalse ja süstemaatilise tegevuse eest laste ja organisatsiooni arendamisel.