EST | ENG

FacebookLinkedIn

KVALITEEDI TEGU ja KVALITEEDI NÄGU 2012 võitjad

KVALITEEDI TEGU 2012 -
Tehnoloogia juhtimise ja hindamise mudel koolidele - TIIGRIHÜPPE SIHTASUTUS

2012. aastast alustas Tiigrihüppe Sihtasutus koolide tehnoloogia valdkonna juhtimise ja enesehindamise programmiga, et aidata koolijuhtidel jõuda tervikliku ja selge nägemusega valdkonna juhtimiseni oma õppeasutuses. Programmi abil ühtlustatakse arusaamist, millest IT juhtimises räägitakse, see aitab koolidel saada aru oma tasemest, toetab piiratud ressursi läbimõeldud kasutamist ja teeb koolidele kättesaadavaks parima praktika.

Loodud mudel keskendub tehnoloogia valdkonnale fookusega kuuel kriteeriumil: eestvedamine, strateegia ja planeerimine, töötajad, ressursid ja turvalisus, teenused ja protsessid ning tulemused.
Programm sisaldab kiiret enesehindamise veebivahendit, juhtkonna koolitusi, IT juhtimise konsultatsiooniteenust, IT juhtimise heade tavade kogumikku ja põhjalikku eneseanalüüsi ja välishindamise mudelit.

 

KVALITEEDI NÄGU 2012 - SIRET KEGEL
Juhtimiskvaliteedi teadmiste edasiandja ja vahendaja märkimisväärse rolli,  kvaliteedijuhi kutsestandardi loomise eestvedamise ning erinevate valdkondade juhtimiskvaliteedi arendamise eest Eestis.

 
 

Kvaliteedi Tegu 2012 nominendid olid:

BCS Itera AS – Innovaatiline majandustarkvara lahendus toote kvaliteedi jälgimiseks

Jari Pekka Kukkonen, Sulev Senkel Raamat „Läbimurre. Äriprotsesside pideva täiustamise kunst“ 

 

Kvaliteedi Nägu 2012 nominendid olid:

Keiu Talve, EQUASS Eesti - märkimisväärne panus Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi arendamisel, projektijuht sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS Assurance Eestisse toomisel, ning rakendamisel Eestis 2010-2012

Dea Veeremäe, Eesti Post AS (EAS) - Eesti Posti kvaliteedijuhtimissüsteemi väljaarendamise projekt , EJKA mudelil põhineva välishindamise tulemusena Eeskujulikult Juhitud Organisatsiooni tunnustuse saavutamine