EST | ENG

FacebookLinkedIn

KVALITEEDI NÄGU konkursi taotlus

Tunnustuse KVALITEEDI NÄGU kandidaate saavad üles seada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid.

Kandidaadi ülesseadmiseks palume esitada vabas vormis taotlus, mis peaks sisaldama järgmist:

  1. Kandidaadi nimi, amet ja töökoht koos kandidaadi kontaktandmetega;
  2. Lühikirjeldus selle kohta, miks just see kandidaat võiks olla tunnustuse saajaks
  • mida ta on aasta jooksul korda saatnud (kokkuvõttev eduloo kirjeldus)
  • tema isiklik panus kvaliteediedendusse
  • tema oskused, teadmised ja hoiakud, mõju teistele (koos vastavate näidetega)
  • mida on teistel temalt õppida;
  1. Taotluse esitaja nimi ja kontaktandmed.