EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutsetunnistus

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab selle omaniku kutse- ja erialase kompetentsuse taset.

Kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutsetunnistus kehtib 4 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Kutsetunnistuse kehtivusaja möödumisel on soodustingimustel võimalik sama taseme tunnistust taastaotleda esitatud dokumentide alusel. Kõrgema taseme kvalifikatsiooni taotlemiseks (taseme tõstmiseks) on vajalik sooritada vastava taseme kutseeksam.