EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutsestandardid

KINNITATUD KUTSESTANDARDID

Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard kirjeldab peamisi kutse tasemele vastavaid ja nõutud kompetentsinõudeid.

Kvaliteedijuhi ja -spetsialisti kutsestandard eristab kolme taset:
KVALITEEDIJUHT, tase 7 (kehtib kuni 01.01.2019)
KVALITEEDISPETSIALIST, tase 6 (kehtib kuni 01.01.2019)
KVALITEEDISPETSIALIST, tase 5 (kehtib kuni 01.01.2019)

Lisad:
LISA 1 - Arvutikasutamise oskus
LISA 2 - Keelte oskustasemete kirjeldused
LISA 3 - Terminid
 

Kutsestandardiga soovib Eesti Kvaliteediühing kaasa aidata olemasolevate õppekavade kaasajastamisele ja arendamisele, uute õppekavade ning erinevatele sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide väljatöötamisele. Usume, et kutsestandard aitab korrastada kvaliteedi-kutseala ning annab hoovad organisatsioonidele kvaliteedivaldkonna töötajate oskuste määratlemisel ja arendamisel.