EST | ENG

FacebookLinkedIn

KUTSEKOMISJONI LIIKMED

Kutsekomisjoni põhifunktsioon on tagada kutse andmisel erapooletus. Siia kuuluvad kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti kutse(te) andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad.

KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS:

Kutsekomisjoni esimees:
Tiit Hindreus               Eesti Kvaliteediühing MTÜ                       kutse- ja erialaliidu esindaja

Kutsekomisjoni liikmed:

Andres Kiitam             Tallinna Tehnikaülikool                               koolitajate esindaja 
Asko Talu                     Selgus OÜ                                                  koolitajate esindaja        
Anti Radik                   Tallinna Majanduskool                                koolitajate esindaja
Christen Puust            ABB AS                                                       töötajate esindaja              
Maret Maasalu             Det Norske Veritas Eesti OÜ                      klientide esindaja    
Marge Kroonmäe         Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse
                                       Kvaliteediagentuur (EKKA)                     riigi esindaja            
Piret Potisepp             Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda              tööandjate esindaja         
Siret Kegel                  Enefit Solutions AS                                    töötajate esindaja