EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutsekoda kiitis heaks kvaliteedijuhi kutsetunnistuse koostamise taotluse

Maikuu lõpus otsustas Kutsekoja Kutsenõukogude Esimeeste Kogu anda rohelise tule kvaliteedijuhi kutsestandardi koostamisele.

Maikuu lõpus otsustas Kutsekoja Kutsenõukogude Esimeeste Kogu anda rohelise tule kvaliteedijuhi kutsestandardi koostamisele. Eesti Kvaliteediühing esitas vastava taotluse kahasse Tallinna Majanduskooliga 14. mail 2012. aastal. Taotluse koostamisel osalesid Katrin Alujev (Estravel), Tõnu Hein (HeiVäl), Tauno-Jussi- Onoper (TJO Konsultatsioonid), Heli Rannik (Tallinna Majanduskool), Enno Aermates (Eesti Post), Tiia Tammaru ja Siret Kegel (EKÜ).

Kutsestandardiga soovime kaasa aidata olemasolevate õppekavade arendamisele ja uute väljatöötamisele ning erinevatele sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide väljatöötamisele. Usume, et kutsestandard aitab korrastada kvaliteedikutseala ning annab hoovad organisatsioonidele kvaliteedivaldkonna töötajate oskuste määratlemisel ja arendamisel.

Järgmise sammuna seisab ees meeskonna kokkupanek, kellega kaardistatakse kvaliteedijuhi, kvaliteedispetsialisti, kvaliteediinseneri ning kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori rollid ja vastutused. Meeskonda on plaanis kaasata erinevate sektorite kvaliteedivaldkonna asjatundjaid, et ootused kvaliteediala ametitele saaksid asjakohaselt ja õiglaselt kirja pandud. Meeskonnatöö tulemust jagame kindlasti EKÜ liikmetega enne kutsestandardite lõplikku vormistamist. Kes aga tunneb, et tal on tahtmist ja aega kvaliteedijuhi kutsestandardi koostamisel kaasa luua, võtku palun ühendust EKÜ bürooga juulikuu jooksul.

Siret Kegel
Kutsestandardi koostamise projektijuht