EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutseeksam

Järgmine kvaliteedispetsialisti (tase 5) kutseeksam toimub 06.-07. juunil 2018.

Särasilmsetel noortel kvaliteedispetsialistidel on hea võimalus taodelda kvaliteedispetsialisti kutset (tase 5) 06.-07. juunil Tallinnas toimuval kvaliteedijuhi kutseeksamil. Dokumentide esitamise tähtaeg on esmaspäev, 21. mai 2018.
 
KUTSEEKSAM

Kvaliteedijuhi tase 7, kvaliteedispetsialisti tase 5 ja 6 kutse kompetentsuse hindamise aluseks on:
   1)     struktureeritud kirjalik töö;
   2)     õpimapp või töömapp;
   3)     vestlus.

Lihtsustatud korras kutse taotlemisel on hindamise aluseks:
   1)    õpi- või töömapp;
   2)    vestlus.

Taotleja kompetentsuse hindamine toimub Kutsekoja poolt kinnitatud hindamisstandardi alusel.

 

LIHTSUSTATUD KORRAS KUTSEEKSAM

Eesti Kvaliteediühingu kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikul on õigus 4 aasta jooksul pärast tunnistuse saamist taotleda kvaliteedispetsialisti või -juhi kutset lihtsustatud korras. 

Lihtsustatud korras kutseeksam (kvaliteedispetsialist - tase 5) toimub ka Tallinna Majanduskooli kvaliteedispetsialisti eriala lõpetajatele.