EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kutse taotlemise eeltingimused

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

1.      Kvaliteedispetsialist, TASE 5 kutse taotlemisel on nõutav:
·         kutse- või kõrgharidus või keskharidus ja erialane töökogemus vähemalt 1 aasta;
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.
 

2.      Kvaliteedispetsialist, TASE 6 kutse taotlemisel on nõutav:
·         kõrgharidus ja erialane töökogemus vähemalt 2 aastat või erialane kutseharidus ja/või keskharidus ja erialane täienduskoolitus ning sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 2 aastat
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.
 

3.      Kvaliteedijuht, TASE 7 kutse taotlemisel on nõutav:
·         magistrikraad (sh võrdsustatud) ja meeskonnajuhtimise ning kvaliteedijuhi või töösisult sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 3 aastat või kõrgharidus ja kvaliteedijuhi täienduskoolitus ja töösisult sarnasel ametil töötamise kogemus vähemalt 3 aastat
·         riigikeele valdamine C1 tasemel ja vähemalt ühe võõrkeele valdamine B2 tasemel ja teise võõrkeele valdamine B1 tasemel vastavalt Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis;
·         arvuti valdamine tasemetel AO1-AO7 vastavalt arvutikasutaja oskustunnistuse (AO) süsteemile, mis kajastub CV-taotlusvormis.

___________________________________________________________________________________

Kinnitatud Kutsestandardid asuvad tutvumiseks SIIN.