EST | ENG

FacebookLinkedIn

Karl Schultz, TeliaSonera (Rootsi)

 

Inimeste kaasamine strateegilisse juhtimisse

Kokkuvõte: Tootmise efektiivsuse suurendamist on võimalik saavutada ainult pidevale parendamisele suunatud koostöö läbi. Et turul konkurentidest edukamalt tegutseda, peab põhjalikult mõistma kliendi kogemust ning tegevusi selle põhjal fokuseerima.

Esinejast: Karl Schultz on TeliaSonera asepresident. TeliaSonera on Põhja-Euroopa suurim telekommunikatsiooni operaator, kogu maailmas on TeliaSonera esimese nelja seas. Karl vastutab kodutarbijate lairiba teenuste, sh interneti kõnesidevõrgu arendamise eest viies riigis. Karl on avatud mõtteviisiga uuenduslik juht, kes peab tähtsaks koostööd ja kaasamist kõikidel organisatsiooni tasanditel, mis omakorda lähtub ühise strateegia selgetest eesmärkidest.

Konverentsi programm