EST | ENG

FacebookLinkedIn

Jussi Onoper, TJO Konsultatsioonid (Eesti)

Kuidas muutuvas maailmas ellu jääda?

Ettekande kokkuvõte: Maailm areneb ja muutub. Iga organisatsiooni väljakutseks on muudatustega kohaneda. Mis aitab ellu jääda? Millist kahju võib teha vale mõtlemine? Kogemused ja õppetunnid praktikast. Millistest tegevustest tasub hoiduda? Mida on tarvis teha, et muutuvas maailmas ellu jääda?

Esinejast: Jussi Onoper on aidanud suurendada inimeste ja organisatsioonide tulemuslikkust juba üle 14 aasta. Ta on osalenud enam kui 100 organisatsiooni arendamisel (juhtimissüsteemide arendamisel, protsesside analüüsimisel-korrastamisel, strateegia, efektiivsuse, lean jm projektide kavandamisel ja elluviimisel) ja paljude koolitusprogrammide väljatöötamisel ning läbiviimisel. Ta on kogenud, et arengu kiirendamiseks on tarvis sageli muuta inimeste mõtteviisi, õpetada neid nägema suuremat pilti, leidma uusi ideid, seoseid ja toimivaid lahendusi. Kasutama erinevaid tööriistu, mis aitavad ideid leida, arendada ja jõuda nende elluviimiseni. Tema töökogemus ettevõtte juhi, omaniku, juhtimiskonsultandi, koolitaja, turundus- ja kvaliteedijuhina nii suurtes kui väikestes organisatsioonides ning ministri nõunikuna ka avalikus sektoris aitab organisatsioone ja inimesi paremini mõista.

Konverentsi programm