EST | ENG

FacebookLinkedIn

ETTEVÕTTE KÜLASTUS - HARJU ELEKTER

Kvaliteedi- ja keskkonnahuvilisel käisid 17. juunil Keilas külas Harju Elekter Elektrotehnika AS-l.

Harju Elekter Elektrotehnika on Harju Elekter Gruppi kuuluv ettevõte, kes on juhtiv kesk- ja madalpinge jaotus- ning automaatikaseadmete tootja Eestis.

Elektriseadmete valmistamisega alustati ASi Harju Elekter tootmisdivisjonina juba 1968.aastal. Alates 2005. aastast tegutsetakse Harju Elektri 100%lise tütarettevõttena.

                                
Tehase tootmis- ja müügipinnad 10 300 m2 asuvad Keilas. Tehases töötab ca 200 inimest, sh, 35 müügi-, tootmis- ja tootearendusinseneri.
Harju Elekter Elektrotehnika kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on tunnistatud sertifitseerimisfirma BVQI poolt vastavaks rahvusvahelistele standarditele ning ettevõttele on omistatud ISO 9001: 2000 ja ISO 14001: 2004 sertifikaadid.

Külastusel räägiti ettevõte arengust, toodetest ja turgudest; tehti ringkäik tootmises ning tutvuti ettevõttes kasutatavate protsessipõhiste auditeerimise põhimõtetega.

SUUR TÄNU Harju Elekter Elektrotehnikale ja Kristjan Rotenbergile lahke vastuvõtu ning jagatud kogemuste eest!

Külastusel tehtud pildid on üles laetud SIIN.

Uute kohtumisteni!

Inge Parring
juhatuse liige
E-meil inge.parring@eaq.ee