EST | ENG

FacebookLinkedIn

ETTEVÕTTE KÜLASTUS

9. septembril toimus külaskäik Statistikaametisse


 

Eesti statistika sünnipäevaks võib lugeda järgmist kuupäeva - 1. märts 1921, mil  Eesti Vabariigis asutati Riigi Statistika Keskbüroo

Statistikaameti põhiülesanne on pakkuda Eesti kohta usaldusväärset ja objektiivset infot. Asutus on ellu kutsutud selleks, et teha riiklikku statistikat.

Riiklik statistika on avalik info, mis vastab kindlatele põhimõtetele ja kvaliteedi-kriteeriumidele. Need on kokku lepitud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni piirkonnas ja Euroopa Liidu asutamislepingus ning põhjalikumalt lahti seletatud Euroopa statistika tegevusjuhises. Eesti vastavust tegevusjuhisele on sõltumatud eksperdid hinnanud 2006. ja 2015. aastal. Viimati sisaldas kokkuvõte üldhinnangut „very high level of compliance“, mida äsja kinnitas oma külaskäigul ka Eurostati peadirektor.

2013.aastal kolis Statistikaamet uude nutikasse hoonesse Tatari tänaval.
 

Külastuse käigus saime ülevaate Statistikaameti ...
   - ajaloost ja arengust
   - kvaliteedijuhtimisest (Euroopa statistika tegevusjuhis, EFQM/CAF jne)
   - protsesside parendamisest LEAN-metoodika abil
   - kogemusest Innovatsioonikonkursil osalemisest ja
   - uue maja uuenduslikest lahendustest.
 

Täname kõiki osalejaid ning SUUR aitäh Statistikaameti töökale kollektiivile lahke vastuvõtu eest!
Ekstra suur tänu Tuulikki Sillajõele, Remi Prualile, Allan Randlepale ja Taimi Saulile huvitavate ettekannete ning maja tutvustuse eest!  

Rohkem pilte toimunud sündmusest on üles laetud SIIN.

Uute kohtumisteni!

Inge Parring
tel 5092755
Inge.Parring@eaq.ee