EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eestisisesed külastused 2015

Kvaliteedihuvilistel oli 2015 aastal suurepärane võimalus külastada erinevaid ettevõtteid Tallinnas ja Raplas, talveseminari raames Pärnumaal ning suveseminari raames ka Rakveres. Oli hea võimalus õppida teistelt ning jagada oma kogemusi.

Võõrustajate hulgas oli nii tööstus-, tekstiili-, toiduainete-, kui ka avaliku sektori ettevõtteid. Täname südamest kõiki, kes võtsid aega, et tutvustada ettevõtet ning jagada oma väärtuslikku kogemustepagasit kõigi huvilistega.

Ensto Ensek AS ning Kristi Valgma-Antsmäe - LEAN põhimõtete juurutamine, WAR ruum, SMED metoodika, 5 S süsteem.

Balbiino AS ning Anna Mikitjuk – jäätise tootmine, jäätise museum ning jäätise degusteerimine

Fein-Elast Estonia OÜ ning Urmas Mägi – ettevõtte muljetavaldav areng ilma igasuguste ISO sertifikaatideta. 

Wendre AS ning Kaja Pravon – pisikesest Eesti linavabrikust 100 mln eurose käibega rahvusvaheliseks ettevõtete kontserniks

Cybernetica  AS ning Baldur Kubo – Kvaliteediinnovatsiooni konkursi võitja 2014, põnev informatsioon andmekaitsest, infoturbest, seiresüsteemidest.

Akzo Nobel Baltics AS ning Heli Voogla – kirev värvide ja lakkide maailm, töö-, keskkonna- ning kvaliteedialased põhimõtted.

Harju Elekter Elektrotehnika AS ning Kristjan Rotenberg -  madalpinge jaotus- ning automaatikaseadmete tootmine, protsessipõhine auditeerimine.

Eesti Politsei ning Joel Alla - Rakvere politseijaoskonna hoone ja selles peituvad kaasaegsed võimalused, mida paljudes teistes politseimajades pole.

Jeld-Wen Eesti AS ning Terje Alliksoo – kvaliteetne uksetootmine nii teoorias kui praktilise poole pealt.

Statistikaamet ning Remi Prual – Satistikaameti huvitav areng, LEAN-metoodika rakendamine, uue maja uuenduslikud lahendused.

BLRT Grupp ning Jan Tanis – BLRT Grupi põnev ajalugu ja areng, laevaehituse ja -remondi praktiline pool.

Suur tänu ka kõigile külastuste osalistele hea seltskonna, positiivse tagasiside ning heade ideede eest!

Kohtumiseni uuel aastal!

Inge Parring
EKÜ juhatuse liige