EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti rahvuslik tunnustusskeem

Eesti rahvuslik tunnustusskeem loodi 2006. aastal eesmärgiga suurendada organisatsioonide juhtimise konkurentsivõimet Eestis ja Euroopas. Skeemi aluseks on  Euroopas laialdaselt kasutusel olev metoodika EFQM Levels of Excellence.

Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind põhineb EFQM-i täiuslikkusmudeli põhiprintsiipidel, mis on rakendatavad kõikides organisatsioonides, sõltumata sektorist, tegevusvaldkonnast või suurusest. Need on:

 • Tulemustele orienteeritus. Täiuslikkus tähendab selliste tulemuste saavutamist, millega on rahul organisatsiooni kõik peamised huvipooled - omanikud, töötajad, partnerid ja ühiskond;
 • Kliendikesksus. Täiuslikkus tähendab pikaajalise väärtuse loomist klientide jaoks:
 • Eestvedamine ja eesmärgi ühtsus. Täiuslikkus tähendab organisatsiooni liidrite teadlikku ja inspireerivat eestvedamist, eesmärkide püstitamist ja ühtset arusaama üksiktöötajani välja;
 • Protsessidel ja faktidel tuginev juhtimine. Täiuslikkus tähendab organisatsiooni juhtimist tervikusse seotud süsteemide, protsesside ja faktide abil;
 • Töötajate arendamine ja kaasamine. Täiuslikkus tähendab töötajate panuse maksimeerimist neid arendades ja kaasates juhtimisse;
 • Pidev õppimine, innovatsioon ja parendamine. Täiuslikkus tähendab väljakutse esitamist status quo-le ja muutuste ellukutsumist, kasutades õppimist innovatsiooni ja parendusvõimaluste loomiseks;
 • Partnerluse arendamine. Täiuslikkus tähendab partnerlussuhete teadlikku arendamist ja hoidmist;
 • Ettevõtte sotsiaalne vastutus. Täiuslikkus tähendab organisatsiooni tegevuse aluseks olevate seaduste täitmist selle mõttest lähtuvalt ning püüet mõista ühiskonna huvipoolte tegelikke ootusi ja neile vastata.

 

Eesti rahvuslikul tunnustusskeemil on kolm taset: Edasipürgiv organisatsioon, Hästi juhitud organisatsioon ja Eeskujulikult juhitud oganisatsioon ning Juhtimiskvaliteedi auhind. See on loodud teadmisega, et organisatsioonide suurus, küpsuse tase, konkurentsi ambitsioonid, arenguvajadused ja võimalused on erinevad.

Püramiidi esimene tasand Edasipürgiv organisatsioon (Committed to Excellence, pühendunud täiuslikkusele):

 • Tunnustatakse organisatsiooni püüet areneda teadlikult ja järjekindlalt;
 • Põhineb EFQM-i mudeli 9 kriteeriumil;
 • Hindamise aluseks on kolm parendusprojekti ja nende elluviimise tegevuskava;
 • Kaheetapiline protsess - eelhindamine ja organisatsioonikülastus;
 • Hindamise viib läbi välishindaja (valideerija);
 • Tunnustamise aluseks on parendusprojektide elluviimise kvaliteet ja tulemused.

 

Protsessis osalemine sobib algajatele ja mõningase arenduskogemusega organisatsioonidele. Peamine sihtgrupp on väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, sh alla 10 töötajaga mikroettevõtted.

Edasipürgiva organisatsiooni tasand on neile, kes:

 • Vajavad sõltumatut välist hinnangut juhtimiskvaliteedile kas organisatsiooni või üksuse tasemel;
 • Otsivad terviklikku, lihtsat ja praktilist metoodikat organisatsiooni arendamiseks;
 • Vajavad välist ja sõltumatut tunnustust oma püüdlusele panustada pidevasse arengusse, konkurentsis püsimisse ja ambitsioonile võtta mõõtu parimatega.

 

Vaata ka

Edasipürgiva organisatsiooni koolitusmaterjal - Esitlus

Edasipürgiva organisatsiooni Enesehindamise küsimustik