EST | ENG

FacebookLinkedIn

Anu Virovere, Eesti

Kokkuvõte: Eneseteostuslik ühiskond – mida see tähendab? Käesolevas ettekandes arutletakse alljärgnevate küsimuste üle:

- Mis on maailmas muutunud, et eneseteostuse küsimused on tõusnud kriitilise tähtsusega päevakorda?

- Kas eneseteostus on iga inimese jaoks?

- Mis on eneseteostusliku ühiskonna liikumapanevaks jõuks?

- Miks senised motivatsiooniteooriad enam ei tööta?

- Mida igaüks peaks tegema, et maksimaalselt ära kasutada oma isiklikku potentsiaali?

- Mida igaüks peaks tegema, et meie ühiskond oleks jätkusuutlik?

Esinejast: Anu Virovere on psühholoog ja suhtlemistreener, töötanud Estonian Business School’is ja TTÜ-s organisatsioonikäitumise, ärieetika ja suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Lisaks sellele on ta viimase 15 aasta vältel tegelenud ka ärikoolitusega, viies läbi juhtimis, teenindus- ja müügikoolitusi. Anu Virovere on kaitsnud magistrikraadi füüsikas Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning õppinud teoreetilist füüsikat ja sotsiaalpsühholoogiat Tartu Ülikoolis. 1991. aastal omistati talle TPÜ-s suhtlemistreeneri kvalifikatsioon. Anu Virovere on põhjalikult uurinud konflikte Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning esinenud rahvusvahelistel konverentsidel vastavateemaliste ettekannetega ja avaldanud mitmeid artikleid ning olnud kaasautoriks juhtimisalastes käsiraamatutes. Samuti on ta juhendanud, konsulteerinud ning retsentseerinud bakalaureuse- ja magistritöid. Anu Virovere on Eesti Naisüliõpilasseltsi vilistlane, Eesti Füüsikaseltsi asutajaliige, Eesti Eetikakoolitajate Liidu asutajaliige ning MENSA Internationali liige. Koos J.Liigandi ja R.Alasega käsiraamatu “Organisatsioonikäitumine” (2005, 2008) autor.