EST | ENG

FacebookLinkedIn

Anni Koubek, Austria kvaliteediühing

Innovatsioon ja kvaliteedijuhtimine võrgustikes

Kokkuvõte: Paljud organisatsioonid on muutumas stabiilsetest hästi struktureeritud organisatsioonidest paindlikeks ettevõtjate võrgustikeks. Sellistes organisatsioonides on kesksed mõisted paindlikkus ja muutus, vastandina traditsioonilistele ettevõtetele, kus oluline on ennustatavus ja kontrollitud toimimine. Kuidas toimub kvaliteeditagamine võrgustikes ning kuidas on kvaliteeditööriistad edasi arenenud, võttes arvesse selliste organisatsioonide nõudmisi? Ettekanne tutvustab võrgustikorganisatsioonide peamisi iseloomulikke jooni ja lisab kvaliteedijuhi tööriistakasti juurde mõnegi praktilise töövahendi.

Esinejast: Anni Koubek on Austria Kvaliteediühingu innovatsioonijuht alates 2007. aastast. Ta vastutab innovatsiooni ja äriplaneerimise eest ning tegutseb Austria Kvaliteediühingu juhtkonna esindajana. Ta on teinud üle 20 aasta  teadus- ja uurimustööd nii füüsikas (käsitledes elementaarosakesi) kui rakendusuuringuid erinevates valdkondades (multimeedia hariduses, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, e-koostöö) ning on olnud ülikooli rektor. Ta tegutseb aktiivselt mitmetes rahvusvahelistes organisatsioonides (ISO, EOQ, IPC) kus ta arendab kvaliteedijuhtimise valdkonda.

Konverentsi programm