EST | ENG

FacebookLinkedIn

Anneli Kannus, Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Eesti)

Hoides erilisust, lähtudes standardist

Kokkuvõte: Ettekandes räägitakse ühe kõrgkooli lugu juhtimise kvaliteedis ja kvaliteedijuhtimises - koos tõusude ja mõõnadega, kahtluste ja õnnestumistega. Saame ehk vastuse küsimusele, miks mõni kõrgkool ei osale, kuid Tartu Tervishoiu Kõrgkool on osalenud aegade jooksul erinevates kvaliteedi arendamisega seotud projektides.

Esinejast: Anneli Kannus alustas koolijuhina tööd 2000. aastal. Kvaliteedijuhtimist õppis magistratuuri programmi raames. 2006. aastal osales kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna projektis assessorina. Kahel korral oli assessoriks kõrgkoolide kvaliteediprojektis, sh korra ka juhtassessor. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on edukalt osalenud nii PRIMUS programmi juhtimiskvaliteedi protsessis, kui ka Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi auhinnaprojektis ”Arenev riigiasutus”.  Kõrgkool läbis 2004. ja 2008. aastal istitutsionaalse ja õppekavade akrediteerimised, 2011. aastal edukalt ka üleminekuhindamise. Kool valmistub rahvusvaheliseks institutsionaalseks hindamiseks 2012. aastal.

Konverentsi programm