EST | ENG

FacebookLinkedIn

2016.a projektis osalemine

Külalistunnid ja töövarjuks olemise võimalus on suunatud 9.-12.klassi õpilastele, kellel seisavad peagi ees kutsevaliku küsimused. Külalistunnis võib tutvustada juhtimise või kvaliteediga seotud ametit ja igapäevast tööd, kuid nõutud on ka kvaliteediteemasid üldiselt käsitlevad külalistunnid, nt elukvaliteedist, õppimise kvaliteedist jms.

Ühingu liikmetele:

Ühingu liikmed, kes on valmis oma tööst koolinoortele rääkima või võtma vastu "töövarju", siis palun anda endast hiljemalt 1.oktoobriks 2016 märku Enely Preile aadressil enely.prei@eaq.ee

Vajalik info külalistunni pakkumiseks koolidele:

 • Töökoht, amet ja ühe lausega töö sisu või vastutusvaldkond.
 • Ühe lausega teema lahtikirjutus, millega on plaanis 45-minutline tund sisutada
 • Soovid klassiruumi osas, nt projektori olemasolu vms
 • Millistes piirkondades ja mitu tundi võiks anda?
 • Kas on võimalus pakkuda tundi ka  lisaks eesti keelele veel mõnes keeles?
 • Kuidas on plaanis tund sisutada, nt loeng, arutelu, praktilised harjutused vms
 • Valmisolek töövarju vastu võtma

Koolidele:

Eesti üldhariduskoolid saavad võimalike külalitundide kohta info e-kirja teel oktoobrikuu jooksul. Külalistunni soovist märku anda kuni 31.oktoobrini enely.prei@eaq.ee. Lisainfot võib küsida igal ajal!

Vajalik info kooli soovi kohta:

 • Kooli nimi ja asukoht
 • Klass(id) või õpilaste vanus, kellele külalistundi soovitakse
 • Kuulajate arv
 • Õpilaste õppekallak, huvid
 • Paar konkreetset kuupäeva ja kellaaega, millal saaks külalistundi läbi viia
 • Kas on projektori ja arvuti kasutamise võimalus?