EST | ENG

FacebookLinkedIn

2016 ABC koolitused

2016 aasta kursused ning ajakava:

LEAN mõtlemise ABC
06.oktoober algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Aleksandr Miina, MTÜ Lean Enterprise Estonia (www.lean.ee).

Kursus keskendub Lean mõtlemise tutvustamisele. Lean mõtlemine aitab mõtestada ettevõtte poolt loodavat väärtust oma klientidele ning meetodeid, kuidas "tarnida" väärtust kiiremini ning odavamalt.

Natuke kitsamas tähenduses saab Lean mõtlemist kasutada protsesside parendamisel. Lean tööriistakast on abiks, kui peamisteks probleemideks on tarenaja pikkus ning -täpsus.

Registreerimine: https://docs.google....

Protsessijuhtimise ABC
21.oktoober algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Roman Zahharov, MTÜ Lean Enterprise Estonia (www.lean.ee).

Kogu tegevus toimub protsessina. Tegevuse (loe: tulemuste) parendamine algab protsesside kaardistamisest. Kuidas seda teha? Kuidas protsesse edukalt ajas juhtida?

Registreerimine: https://docs.google....

ISO 9001 ABC
03.november algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Andro Kivistik, Bureau Veritas Estonia OÜ

ISO9001 on paljudel turgudel ning tegevusvaldkondades nõutud kvaliteedijuhtimissüsteem, mida uuendati viimati 2015 aastal. Millega on tegu? Millised on kohustuslikud nõuded, millele ettevõtte juhtimissüsteem vastama peab, et saada sertifitseeritud ettevõtteks?

Registreerimine: https://docs.google....

EFQM ABC
17.november algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Tiia Tammaru, Eesti Kvaliteediühing / Tallinna Tehnikaülikool

EFQM on täiuslikkusmudelite perekonnast mille hulgas näiteks Ameerika Malcolm Baldridge'i auhind ning Jaapani Edward Deming'i auhind.

Täiuslikkusmudelid keskenduvad juhtimise kvaliteedi kirjeldamisele, hindamisele ning parendusvõimaluste identifitseerimisele tagamaks täiuslik toimimine.

Mis on EFQM täiuslikkusmudel? Mis on enesehindamine, mis välishindamine ning mis neist kasu on?

Registreerimine: https://docs.google....

Projektijuhtimise ABC
14.detsember algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Tiit Valm, Eesti Projektijuhtimise Assotsatsioon

Edukas parendustegevuste juhtimine eeldab omavahel seotud paljude parendustegevuste koordineerimist ning juhtimist. Kuidas seda teha? Mis on projekt, mis programm, mis portfolio? Mismoodi oleks kõige parem parendustegevust ennast juhtida?

Registreerimine: https://docs.google....

Lean Six Sigma ABC
12.jaanuar algusega 12:30, Eesti Kvaliteediühingu ruumides.
Läbiviija Kaarel Krinal, Eesti Kvaliteediühing / Metaprint AS

Lean Six Sigma'st rääkides saab rääkida lühidalt 4'st võimalikust definitsioonist:
- protsessi mõõdik
- protsessi parendusmetoodika
- strateegiline juhtimismetoodika
- organisatsioonikultuur ja -keel

Sel ABC kursusel keskendume Lean Six Sigma 2'le esimesele definitsioonile. Anname lihtsa ülevaate kuidas kasutada statistilisi meetodeid protsesside parendamisel.

Registreerimine: https://docs.google....

Registreerimine ja hind
Registreerimine ülaltdoodud registreerimivormidel. Lisainfot saab küsida info@eaq.ee

Kursused on ühingu ning tema partnerite liikmetele 10 EUR'i. Tavahind 39 EUR'i.

ABC kursuste taustast

Kvaliteedijuhtimisse on aegade jooksul tekkinud mitmeid koolkondi. On koolkondi, mille raskuskese on ettevõtete üldise juhtimiskvaliteedi parendamisel, on protsesside parendamise koolkondi, on protsesside modelleerimise ning dokumenteerimisele keskendunud koolkondi.

Oma ametikohast, organisatsioonist ning tööülesannetest lähtuvalt puutuvad kvaliteediinimesed tavaliselt rohkem ühe või teise koolkonnaga. Aitamaks kaasa tervikliku ülevaate saamisel kvaliteedijuhtimisest korraldab Eesti Kvaliteediühing kvaliteedijuhtimise ABC koolitusi.