EST | ENG

FacebookLinkedIn

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

VÕRUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS

Võrumaa Kutsehariduskeskus on polüfunktsionaalne kutseõppekeskus, mille ülesanneteks on kutse- ja rakenduskõrghariduseõppe andmine, täiend- ja ümberõppe võimaldamine, rakendusuuringute läbiviimine ja ühe tähtsama töölõiguna ka arendustegevus.

Möödunud kümne aasta jooksul on kooli areng olnud väga kiire. Kui 1999. aastal osales õppetöös erinevates õppevormides 410 õppurit, siis tänaseks rohkem kui 800. 1999. aastal osales täiendõppekursustel 63 inimest, siis kümme aastat hiljem juba enam kui 1700.

Kool pakub õppevõimalusi seitsmes valdkonnas: puidutöötlemine, metallitöö, mehhatroonika, turism, majutusteenindus, infotehnoloogia ja ärikoolitus.

Asutatud
1925/10/05
Kvaliteediühingu liige alates
30.12.1991
Tegevusvaldkond: 
Kontaktinfo: