EST | ENG

FacebookLinkedIn

TALLINNA VESI AS

TALLINNA VESI AS

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, kes pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust Tallinnas ja mitmes naabervallas. Tallinna teeninduspiirkonnas on AS-il Tallinna Vesi vee ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus aastani 2020.

Ettevõttel on kaks puhastusjaama – Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam. Esimene veepuhastusjaam Ülemistel hakkas tööle 1927. aastal. Jaamad toodavad Ülemiste järve veest joogivett ligi 90%-le Tallinna elanikest, ülejäänud 10% linna veetarbijatest kasutavad põhjavett. Tallinna joogivee kvaliteet on pidevalt paranenud ning vastab täna kõigile Euroopa Liidu kvaliteedistandarditele.

Asutatud
1997/08/28
Kvaliteediühingu liige alates
30.04.2002