EST | ENG

FacebookLinkedIn

RIIGI INFOKOMMUNIKATSIOONI SIHTASUTUS

RIIGI INFOKOMMUNIKATSIOONI SIHTASUTUS

 

Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus (lühendatult RIKS) asutati Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a korraldusega nr 1008-k hallatavate riigiasutuste Valitsusside Asutuse ja Meresidekeskuse varade baasil. 
Sihtasutus on asutatud riigi huvides riigi vara valitsemiseks ja kasutamiseks, põhikirjaliste eesmärkide ning ülesannete täitmiseks eelkõige riigieelarveliselt finantseeritavate asutustele, institutsioonidele, juriidilistele isikutele ning esindustele ühtsete infokommunikatsiooniteenuste (s.h telefoni-, andme- ja raadioside) tagamiseks ja infokommunikatsiooniteenuste kasutajate sõnumite saladuse tagamiseks. RIKS ei ole üldkasutatavat sideteenust osutav ettevõte Elektroonilise side seaduse (https://www.riigitea... ) § 2 p 68 mõttes ega § 1 lg 2 subjektiks 
üldkasutatavate elektroonilise side võrkude ja teenuste osas. 
Teiseks põhikirjaliseks tegevusvaldkonnaks on välislepingutega riigi poolt võetud kohustuste 
täitmine meresõidu ohutuse tagamisel ning sidevõimaluse tagamine laevade ja kalda vahel. Lisaks ka infotehnoloogial põhinevate riiklike sihtprogrammide väljatöötamine ja arendamine. 
Asutatud
2000/12/12
Kvaliteediühingu liige alates
04.04.2013