///Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2018/2019

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2018/2019

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2018/2019 alustab 03.oktoobril 2018 Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikoolis.

Vaata ka: Tallinna Tehnikaülikool – Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus 2018/2019

Kursus koosneb üheksast 2-päevasest moodulist, kus nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi jagavad oma valdkonna parimad asjatundjad. Saadud teadmisi on võimalik koheselt oma ettevõttes rakendada kursuse jooksul tehtavates praktilistes ülesannetes ja rühmatöödes ning moodulitevahelistes kodutöödes.

Kõik koolitusel osalejad saavad Tallinna Tehnikaülikooli tunnistuse. Lisaks on tudengitel võimalus saada ka kõrgkooliõpingute ainepunkte.

Kursusele on oodatud nii tippjuhtkonna liikmed, kvaliteedi-, arendus- ja personalijuhid kui ka teised organisatsiooni juhtimissüsteemi arendamises osalevad töötajad. Osaleda võivad kõik, kes soovivad oma kvaliteedialaseid teadmisi täiendada ja süvendada, moodustada üksikutest kildudest tervikpilti, aga ka need, kes tunnevad huvi vaid mõne konkreetse teema vastu – osaleda saab ka üksikutes moodulites.

Kursuse üks peamisi lisaväärtusi on see, et osalejad on väga erinevate eluvaldkondade esindajad – era- ja avalikust sektorist, tootmisest ja teenindusest, haridusest ja tervishoiust, suurtest ja väikestest organisatsioonidest. See võimaldab leida uusi ja värskeid ideid oma ettevõtte jaoks ning pakub sageli ka äratundmisrõõmu, kuna probleemid ja lahendused on sõltumata tegevusalast sageli sarnased.

Koolitusest on kõige enam kasu, kui samast organisatsioonist osaleb rohkem kui üks inimene – sel viisil on lihtsam praktilisi muudatusi ellu viia, kuna mõtte- ja meeskonnakaaslane on kõrval ja käepärast.

KOOLITUSE PROGRAMM, 2018/2019 ÕPPEAASTA AJAKAVA jm info

Eesti Kvaliteediühingu poolt välja antava kvaliteedijuhi pädevustunnistuse saamiseks on vajalik eksami sooritamine kursuse lõpus. Kvaliteedijuhi pädevuseksam koosneb kirjalikust teooriaeksamist ja lõputööde kaitsmisest. Lõputöö valmimist toetavad kursuse käigus omandatavad teadmised, õpitavad meetodid ja praktilised tööd.

Pädevuskoolitus annab vajalikud teadmised kutseeksami sooritamiseks, andes ülevaate kõikidest kvaliteedispetsialisti (tase 6) ja kvaliteedijuhi (tase 7) kutsestandardis nõutavatest kompetentsidest ja vajalikest teadmistest.

Kutseeksami saab teha lihtsustatud korras, kui sellele eelneva nelja aasta jooksul on sooritatud kvaliteedijuhi pädevuseksam. Lihtsustatud kord tähendab, et kutseeksamil ei pea tegema teooria osa kirjalikku eksamit ning eksam toimub töö- ja õpimapi ning vestluse alusel.

Eesti Kvaliteediühingu liikmetel on kursusel hinnasoodustus 5%.

Kursus koosneb üheksast moodulist ning kestab 03.oktoobrist 2018 kuni 31.maini 2019

2019-06-18T21:01:09+03:00