EST | ENG

FacebookLinkedIn

KVALITEEDIINNOVATSIOONI KONKURSS

Taotluste vastuvõtt 2015.aasta rahvusvahelisele Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursile on lõppenud. Täname!

                                 
Soome Kvaliteediorganisatsiooni Laatukeskuse algatusel käivitunud ettevõtmine kogub populaarsust ning muutub aasta-aastalt rahvusvahelisemaks. 2015. aastal osaleb juba 10 riiki - lisaks Soomele ja Eestile veel Läti, Rootsi, Ungari, Tšehhi, Kasahstan, Iisrael ning uute tulijatena Leedu ja Baskimaa.

Eestis on konkursi korraldajaks Eesti Kvaliteediühing, partneriks HeiVäl Consulting.

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi eesmärk on tunnustada ja tutvustada ning suurendada Eestis loodavate innovaatiliste lahenduste arvu, tõsta nende taset ja hoida Eesti rahvusvahelisel kaardil, kui innovatsiooni väärtustava riigina.

Rahvusvahelisele konkursile esitatakse riikide parimad innovatsioonid kategooriate kaupa. Eraldi on võimalik kandideerida potentsiaalse innovatsiooni kategoorias.

Eesti ettevõtted esitavad taotlused Eesti Kvaliteediühingule.

Lisaks on Kvaliteediühingu liikmetel võimalus osaleda konkursitööde hindamisel (eeldab eelnevat kogemust RADAR-i metoodika kasutamisel) ja ekspertidena. Huvilistel palume saata sooviavaldus koos lühikese kirjeldusega oma kvaliteedialasest kogemusest ja erialastest kompetentsidest alltoodud meiliaadressile.
 

KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHINNA KONKURSS PAKUB VÕIMALUST saada tuntust ja tunnustust oma innovatiivusele ja innovatsioonidele. Samuti  annab see võimaluse võtta mõõtu rahvusvahelisel tasemel ning saada tagasisidet ekspertidelt. 

KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND ON TUNNUSTUS ORGANISATSIOONILE, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud majandusliku eduni.
 

KONKURSILE ON OODATUD KÕIK INNOVATSIOONID

Innovatsioon võib olla näiteks:

1.       uus info, oskus, tehnoloogia;
2.       uus toode, tehniline lahendus, tootmise või teenindamise protsess;
3.       uus teenus, uus disain või bränd;
4.       uus ärimudel, tegevuskontseptsioon, väärtusahel, võrgustik;
5.       uus töömeetod, organisatsiooni või juhtimise mudel;
6.       uuel moel loodud avalik teenus;
7.       potentsiaalne innovatsioon on idee või leiutis, mis ootab elluviimiseks näiteks rahastamisotsust. 

INNOVATSIOONE HINNATAKSE ERINEVATES KATEGOORIATES

Põhikategooriad jagunevad organisatsiooni suuruse ja tüübi järgi:
·         Suured ettevõtted
·         Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted
·         Mikroettevõtted
·         Avalik sektor ja MTÜ-d

ERIKATEGOORIAD ON:
·         Vastutustundlikud innovatsioonid: tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna innovatsioon
·         Vastutustundlikud innovatsioonid: hariduse valdkonna innovatsioon

__________________________________________________________________________________
 

Ingliskeelse konkursi tutvustuse leiate SIIT.

MIKS OLEKS HUVITAV JA KASULIK KONKURSIL OSALEDA?
·         enda organisatsiooni innovaatilisuse hindamine ja innovatsiooniprotsessi elavdamine tunnustatud metoodikaga
·         enda proovilepanek ja võrdlus rahvusvahelise tasemega
·         võimalus võrgustuda ja vahetada kogemusi Euroopa tippinnovaatoritega
·         kõrgetasemeline võitjate tunnustamine
·         võitjate rahvusvaheline meediakajastus partnerorganisatsioonide kodulehtedel
·         Eesti Kvaliteediühingu pressiteade võitjate kohta ja kõigi osalejate tutvustus Eesti Kvaliteediühingu infokanalites
·         konkursil osalemist saab kajastada sihtturgudele sisenemisel ja turunduskampaania materjalides lisaargumendina

 

KONKURSIL OSALEMISEKS tuleb täita uut toodet või teenust kirjeldav lühike taotlus (ankeet) ja saata see e-posti aadressile mehis.bakhoff@eaq.ee ning lisaks tasuda menetlustasu ehk osavõtutasu.

Menetlustasu:
 - mikroettevõtetel (kuni 10 töötajat) 50€*,
 - väikestel ja keskmistel ettevõtetel 100€* ja
 - suurettevõtetel (üle 250 töötaja) 200€* taotluse kohta.
* Lisandub käibemaks.

Rohkem infot leiab konkursi rahvusvaheliselt lehelt, mille leiad SIIT
 

EKÜ kontaktisik on Mehis Bakhoff, e-mail: mehis.bakhoff@eaq.ee, tel. 50 62 825