EST | ENG

FacebookLinkedIn

KVALITEEDI TEGU ja KVALITEEDI NÄGU

Konkursi KVALITEEDI TEGU 2016 ja KVALITEEDI NÄGU 2016 kandidaatide esitamise tähtaeg on 10.jaanuar 2017.

KVALITEEDI TEGU 2017: DHL Estonia AS

ISO 50001 standardi implementeerimine ning edukas sertifitseerimisprotsess

KVALITEEDI NÄGU 2017: TIIT HINDREUS

Kvaliteedispetsialisti ja kvaliteedijuhi kutsete kutsekomisjoni töö pühendunud eestvedamise ning Eesti Kvaliteediühingu töö ja tegevuste tähelepanuväärse toetamise eest

EESTI KVALITEEDIÜHING TUNNUSTAB JA TUNNEB UHKUST!

KVALITEEDI TEGU ja KVALITEEDI NÄGU konkursi eesmärgiks on igal aastal tunnustada Eesti ettevõtteid/organisatsioone ja tublisid tegijaid nende silmapaistvate saavutuste eest kvaliteedivaldkonna edendamisel.
Soovime esile tõsta ja tutvustada häid tulemusi laiemale avalikkusele ning suurendada seeläbi Eesti organisatsioonide konkurentsivõimet.
 

Tunnustus KVALITEEDI TEGU antakse igal aastal ettevõttele/organisatsioonile ühe silmapaistva kvaliteedialase teo eest. Kandideerida saavad kõik ettevõtted/organisatsioonid, kes on saavutanud suurepäraseid tulemusi kvaliteedivallas. Selleks võib olla näiteks uue lähenemisviisi kasutuselevõtmine (nt kaasaaegsed juhtimismeetodid, juhtimissüsteemide integreerimine, innovaatilised lahendused), protsesside tõhus parendamine, tulemuslik muutuste juhtimine jne.

Tunnustus KVALITEEDI NÄGU antakse igal aastal ühele inimesele, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud kvaliteedivaldkonna edendamisele. Kandidaate saavad esitada nii üksikisikud kui organisatsioonid.