EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek

neljapäev, 25 Aprill, 2013 - 13:00
Euroakadeemia, Mustamäe tee 4, Tallinn


 

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek toimub 25. aprillil kell 13-17 Tallinnas, Euroakadeemia ruumides. Sissepääs Euroakadeemia maja taga asuvast parklast.

 

 

PÄEVAKORD:

 

 

12.15-13.00

Liikmete registreerimine

13.00-13.15

Koosoleku avamine. Partnerite tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine. Kvaliteedi Tegu 2012 ja Kvaliteedi Nägu 2012 tunnustuste üleandmine

13.15-13.30

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine,  päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

13.30-14.00

Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2012. aastal ja 2012. aasta majandusaruanne

14.00-14.10

Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2012.a. tegevusele ja 2012.a. majandusaruande kinnitamine

14.10-14.40

Kohvipaus

14.40-15.00

Ühingu sektsioonide staatus

15.00-15.30

Ühingu 2013.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine

15.30-15.50

Ühingu 2013.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine

15.50-16.20

Uue juhatuse valimine

16.20-16.50

16.50-17.00

Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)

Koosoleku lõpetamine

 

  • Palun teata oma osalemisest või mitteosalemisest e-posti aadressil margit.puik@eaq.ee või  telefonil 569 56005.
  • Hiljemalt 19. aprilliks ootame ettepanekuid päevakava täiendamiseks e-posti aadressil margit.puik@eaq.ee.
  • Juhul, kui Sul Eesti Kvaliteediühingu individuaalliikmena ei ole võimalik osaleda koosolekul, palume Sind volitada kirjalikult teist ühingu liiget Sind esindama. Oma volituse saad paberkujul saata  postiaadressile Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn või anda volitatud isiku kätte. NB! Kehtivad nii originaal kui ka digi-allkirjadega volitused

 

  • Ühistranspordiga tulijatele: bussi- ja trollipeatus on praktiliselt maja ees - trollid nr 1 ja 5, bussid 16, 26 ja 33.
  • Autoga tulijad saavad tasuta parkida kas maja ees või maja taga asuvas parklas.