EST | ENG

FacebookLinkedIn

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus

kolmapäev, 9 Mai, 2012 - 09:00
Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, V-korpus, ruum 208

Moodul C4 Kvaliteet turunduses. Kliendikeskne kavandamine (QFD).

Kursuse sisu:

Kaasaegse kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni järgi saab kvaliteet alguse turundusest, mille roll on kliendi nõuete, ootuste ja vajaduste täpne määratlemine. Kvaliteedi seisukohalt on kriitilise tähtsusega kavandamise kvaliteet, mida aitab saavutada laialtlevinud kliendikeskse kavanduse meetod (QFD). QFD protsessimeeskonda peavad kuuluma kõikide funktsioonide esinadajad, kes tootega selle eluea jooksul kokku puutuvad, mitte ainult kavandajad.

  • QFD eelised traditsiooniliste meetodite ees.
  • Jaapani ja traditisoonilise (USA) lähenemise võrdlus
  • ‘Kliendikeskse tootekavanduse meetod (QFD - Quality Function Deployment). “Kvaliteedimaja”.
  • QFD tootearenduse erinevatel etappidel toote kavandamisel: detaili arendusel; protsessi kavandamisel; tootmise kavandamisel. QFD sammud.

Turunduse osa kvaliteedijuhtimisel.

  • Grönroosi teeninduse kvaliteedi mudel. Klientide vajaduste uurimine.

Tõrgete liigi ja mõju analüüs (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis) ning vigade puu analüüs (FTA - Fault Tree Analysis).

Rohkem infot: Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus