EST | ENG

FacebookLinkedIn

Seminar “Kvaliteedijuhi kutse – kellele ja miks?”

neljapäev, 8 November, 2018 - 13:00
Tallinna Teeninduskool

Registreerumine on lõppenud, kohad täis. Järgmine temaatiline seminar hiliskevadel 2019.

Räägime rahvusvahelisel kvaliteedipäeval kvaliteedist üldiselt, kvaliteedijuhi ja kvaliteedispetsialisti rollist ettevõttes/organisatsioonis praegu ja tulevikus, kutsest ja selle tulevikust ning erinevate tasemetega kutse taotlemisega seonduvast. Seminari lõpuosas saavad soovijad küsida nõu 28.novembril toimuvaks kutseeksamiks vajalike dokumentide vormistamisel.

Läbiviijad:  Siret Kegel, Enefit Solution AS juhatuse liige; Tiia Tammaru, Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimee; Triin Kraavi, Eesti Töötukassa kvaliteedijuht; Kaja Peterson, Akzo Nobel Baltics AS tootearenduse spetsialist.