EST | ENG

FacebookLinkedIn

EKÜ korduv üldkoosolek

kolmapäev, 30 Mai, 2018 - 11:00
Tallinn, EEK Mainor

Lähtudes EKÜ kehtivast põhikirjast kutsub EKÜ juhatus kokku Eesti Kvaliteediühingu teistkordse üldkoosoleku, mis toimub 30.mail kell 11.00 – 13.00 EEK Mainori ruumides.

Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on sama päevakorraga ning pädev vastu vőtma otsuseid, olenemata esindatud liikmete arvust.

Registreerimine: 30.mail toimuval teistkordsel üldkoosolekul osalemiseks registreerige ennast palun järgneval vormil:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhZMY1UBYiXwICdMcawOxj5GediyM4yLx8V9X8UCdSWFWkcg/viewform?c=0&w=1

PÄEVAKORD

10:45 – 11:15 saabumine, registreerumine

11:15 – 11:30 Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

11:30 – 12:00 Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2017. aastal ja 2017. aasta majandusaruanne

12:00 – 12:05 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2017.a. tegevusele ja 2017.a. majandusaruande kinnitamine

12:05 – 12:20 Kohvipaus

12:20 – 12:35 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine

12.35 – 12.40 Ühingu 2018.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori valimine.

12.40 – 13:00 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)

13:00 – 13.10 Koosoleku lõpetamine