EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek

teisipäev, 25 Aprill, 2017 - 13:00
Suur-Sõjamäe 10A

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn
25. aprill, kl 13:00-16:00

PÄEVAKORD

12.30-13.00 Liikmete registreerimine
13.00-13.20 Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele
liikmetunnistuste kätteandmine.
13.20-13.30 Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra
tutvustamine ja kinnitamine
13.30-14.00 Juhatuse aruanne ühingu tegevusest 2016. aastal ja 2016. aasta majandusaruanne
14.00-14.10 Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2016.a.
tegevusele ja 2016.a. majandusaruande kinnitamine
14.10-14.40 Kohvipaus
14.40-15.00 Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine
15.00-15.20 Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori/revidendi valimine
15.20-15.50 Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)
15.50-16.00 Koosoleku lõpetamine