EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Kvaliteediühing

EKÜ on loodud 1991.aastal. Meil on üle 270 liikme, kellest suurem osa on individuaalliikmed. Täname kõiki, kes kvaliteedivaldkonda edendavad ja toetavad! Oleme veendunud, et koos saame paremaks!
Meie missiooniks on inimeste ja organisatsioonide arengu toetamine ning inspireerimine.
Meie visioon on olla usaldusväärne kvaliteediteadmuse vahendaja ja koostöövõrgustik.
Meie põhiväärtusteks on kompetentsus, pühendumus, avatus, uuendusmeelsus ja koostöövalmidus.

Meie tegevusvaldkond

  1. Oleme oluline osa Eesti kvaliteediinfrastruktuurist, ühendame oma tegevuste/teenuste ja koostöövõrgustiku abil parimal viisil avaliku, era- ja kolmanda sektori huvid, vajadused, võimalused ja kompetentsid;
  2. Võtame aktiivselt osa Eesti elukvaliteedi, konkurentsivőime ja maine positiivsest mőjutamisest, teeme koostööd nii Eesti kui rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega;
  3. Vahendame ja jagame oma koostöövõrgustiku abil liikmetele mitmekülgset ja kaasaaegset rahvusvahelist kvaliteedi- ja juhtimise alast informatsiooni, meetoodikaid, praktikaid ja kontakte;
  4. Korraldame oma liikmetele ja kvaliteedihuvilistele arendavaid ettevõtmisi, pakume liikmetele soodushindu;
  5. Ühingu liikmed veedavad sisukalt ja kasulikult aega meeldivas ja harivas seltskonnas erinevatel siseüritustel.

Koostöö ja partnerid

Omame laia kodumaist ja rahvusvahelist koostöövõrgustikku ning kuulume mitmetesse erialaorganisatsioonidesse. Oleme Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ täisliige alates 1993. aastast. Teeme koostööd rahvusvahelise kvaliteediorganisatsiooniga EFQM. Arendame suhteid Ameerika Kvaliteediühinguga ASQ ja kuulume ülemaailmsesse kvaliteediorganisatsioonide koostöövõrgustikku WAQ.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga teeme koostööd juhtimiskvaliteedi vallas. Koostöös EAS-iga korraldame Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna konkurssi ja juhtimiskvaliteedi alaseid üritusi. Rahandusministeeriumile oleme koostööpartneriks Eesti Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi auhinnakonkursi korraldamisel. SA Innovega koostöös on toimunud Eesti Kutseőppeasutuste Kvaliteediauhinna konkursid. Tallinna Ettevõtlusamet, Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakond ja Tartu Teaduspark on partneriteks kvaliteedialaste seminaride korraldamisel. Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteeditehnika õppetooliga koostöös korraldame kvaliteedijuhi pädevuskoolitusi. Tartu Linnaraamatukogule oleme partneriks kvaliteedialase kirjanduse kogumisel. GOAL/QPC -ga koostöös vahendame kvaliteedialast kirjandust (Memory Joggerid). Eesti Standardikeskusega koostöö levitame standardite alast teavet.

Ühingu e-uudiskirja saad tellida siin

Liitu ühingu tegemistega ka suhtlusportaalides:
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=2794037&trk=anet_ug_hm
Facebook: https://www.facebook.com/EestiKvaliteediyhing
T
witter: https://twitter.com/kvaliteediyhing