EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind

Elame majanduskeskkonnas, kus muutuste kiirus on tõusnud kümnekordseks: uued väljakutsed on sageli ainult silmapilgutuse kaugusel. Edasi suudavad liikuda paindlikumad, kiiremad, loovamad, süsteemsemad ja ettenägelikumad.

Eesti Juhtimiskvaliteedi auhind (EJKA) on juhtimiskvaliteedi programm, mis aitab organisatsioonidel väljakutseid teadlikult vastu võtta ja edu saavutada.

Konkursi eesmärk on suunata ettevõtete tähelepanu juhtimiskvaliteedi arendamisele ja tunnustada riigi poolt edukaid organisatsioone, rakendades EFQM-i täiuslikkusmudelit (EFQM Excellence Model) ja EFQM 2005+ hindamismetoodikat. Suuremaks eesmärgiks on Eesti ettevõtete ja ühiskonna konkurentsivõime strateegiline edendamine Euroopa Liidus läbilöömiseks.

Kvaliteediühing on Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinnakonkursse korraldanud alates 2001. aastast. Osavõtjate hulgas on olnud suuri ja väikeseid organisatsioone nii avalikust-, kolmandast- kui erasektorist. Osalevõtjate läbiv soov on saada endast enam teada ja teha kvaliteetsemaid juhtimisotsuseid.