EST | ENG

FacebookLinkedIn

Avaliku sektori juhtimiskvaliteedi auhind

Eesti avaliku sektori juhtimiskvaliteedi auhinna konkurss toimus 2011. aastal esmakordselt. Konkursi eestvedajad olid Rahandusministeerium, EAS ja Eesti Kvaliteediühing.

Avaliku sektori kvaliteediauhinna „Arenev riigiasutus 2011“ konkursi eesmärk on tõsta riigi ja kohalike omavalitsuse asutuste toimimise taset ning teadlikkust juhtimiskvaliteedi peamistest põhimõtetest.

„Arvestades praegust keerulist olukorda majanduses ja kriisiaegseid eelarvepiiranguid, on avaliku sektori tõhusus eriti oluline,“ ütles rahandusministeeriumi kantsler Veiko Tali. „Selleks peab ka nende asutuse juhtimine olema kvaliteetne ja süstemaatiline.“

Huvi konkursi vastu oli suur, lõppvooru jõudis 15 asutust erinevatest avaliku sektori tegevusvaldkondadest. Nende seas olid lisaks tunnustuse saanutele Politsei– ja Piirivalveameti Lennusalk, Ravimiamet, Statistikaamet, Terviseamet, Tööinspektsioon, Otepää vallavalitsus, Saku vallavalitsus, Pärnu Kuninga Tänava põhikool ja Tallinna Kadaka lasteaed.

Parima juhtimiskvaliteediga asutused 2011

Konkurss lähtus Euroopa Liidu avalikus halduses laialt kasutatavast enesehindamise mudelist CAF (Common Assessment Framework). Asutuste hindamiseks moodustati 70-st era- ja avaliku sektori vabatahtlikust 15 meeskonda. Lõpliku otsuse tegi žürii, kuhu kuulusid Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kvaliteediühingu ja Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteeditehnika ja metroloogia õppetooli esindajad.

Konkursi korraldas Rahandusministeerium koostöös Eesti Kvaliteediühinguga, kelle osaks oli vastavalt hanketingimustele välishindamise metoodika väljatöötamine, osalevate asutuste ja assessorite koolitamine ning välishindajate nõustamine.

Lisainfo konkursi kohta on kättesaadav Rahandusministeeriumi kodulehel http://www.fin.ee/kvaliteediauhind