EST | ENG

FacebookLinkedIn

Tippjuhi pärastlõuna professor Gregory H. Watsoniga

Tippjuhi pärastlõuna on uus praktiline seminaride sari, mida veab tippjuht ja koolitaja prof. Gregory H. Watson, Rahvusvahelise Kvaliteediakadeemia IAQ president ja Ameerika Kvaliteediühingu ASQ liige ning ekspresident. Seminari formaat võimaldab juhtidel arutleda oma organisatsiooni arendamise praktilisi teemasid ja kuulata teiste osalejate kogemusi.

21. novembril toimus esimene Tippjuhi pärastlõuna seminar prof. Gregory H. Watsoniga.

„Eduka organisatsiooni äriprotsesside kavandamise” seminaril osalesid väga eriilmeliste organisatsioonide juhid. Tegemist oli läbilõikega Eesti majanduskeskkonnast, sest esindatud olid nii erasektori tootmis- ja teenindusorganisatsioonid, kui ka avalik sektor, konsultandid ja haridusasutused.

Seminaril räägiti sellest, mis kasu saab organisatsioon protsessijuhtimisest, millist infot kannab hea protsessimudel, kuidas mõõdikute rägastikus kliendifookust mitte ära kaotada, mis „elukas” on protsessiomanik ja mille poolest ta erineb funkstionaalsest juhist, kuidas seada oma organisatsioonile sihte protsessijuhtimise juurutamisel/edasiarendamisel ja kuidas leida üles kitsaskohad.

Aruteludes vaagiti protsessijuhtimise seoseid timmitud tootmise (lean) ja kuue sigma meetodite rakendamisega. Aga ka erinevate mõõdikute –  tootlikkuse näitajad, soovitusindeks, rahulolu-uuringute tulemused – kasutamist protsesside hindamisel. Osalejad said seminarilt kaasa prof. Watsoni elektroonilise raamatu “The Practice of Process”.

 

Järgmine Tippjuhi pärastlõuna seminar toimub 2. märtsil 2012. a. Siis räägib prof. Watson konkurentsivõimelise organisatsiooni loomisest. Juttu tuleb majanduskeskkonna monitoorimisest, tehnoloogia hindamisest ja kliendi tagasiside analüüsimisest, et oma tooteportfelli õigel hetkel ümberstruktureerida. Samuti kliendiootustele vastavate funktsioonide kavandamisest toodetesse/teenustesse. Watson avab konkurentsivõimelise toote analüüsi parimad praktikad ja toob näiteid, kuidas organisatsioonid on neid oma tegevustesse lõiminud. Seminari teises pooles saavad juhid lihtsa meetodi abil hinnata oma organisatsiooni konkurentsivõimekust. Osalejad saavad seminarilt kaasa prof. Watsoni elektroonilise raamatu “Competing for Customers”.

Tippjuhi pärastlõuna seminaride sari jätkub 2012 kevadel juba uute teemadega. Registreeri end kohe ühele või mitmele seminarile, saada meil aadressile triin.kraavi@eaq.ee või helista 5695 6005.

Loe: lühike kokkuvõte 21.11 seminari materjalidest.

Tippjuhi pärastlõuna seminaride tutvustus

Organisatsioonide arendamise tarkuse toob Sinuni Eesti Kvaliteediühing!