EST | ENG

FacebookLinkedIn

Tartu Kutsehariduskeskuse projekt VOTEPREN tutvustab kvaliteedijuhtimise põhimõtteid uute tehnoloogiate kasutuselevõtul

Projekti VOTEPREN raames saadeti stažeerima 10 kutseõpetajat (toiduainete tehnoloogia, ehituse, spaateeninduse, elektri-, metallitöö-, mehhatroonika-, hooneautomaatika kutseõpetajad). Ettevalmistavas etapis korraldati õpetajatele meeskonnatöökoolitus, ettevõtlusseminarid, tootearenduse alane koolitus ja kvaliteedikoolitus. Koostööd tehakse antud valdkondades edukate ettevõtetega Eestis ning rahvusvahelise kogemuse saamiseks erialadel, kus vajalik oskusteave Eestis puudub, kasutatakse koostööettevõttena teisi kutsekoole või ettevõtteid. Kvaliteedikoolitusel tutvustatakse kvaliteedijuhtimise üldiseid põhimõtteid ning pööratakse tähelepanu aspektidele, mida tuleks arvestada uute tehnoloogiate kasutuselevõtul.

Mistahes valdkonnas tuleb tuleb hea maine ja suurepär aste tulemuste saavutamiseks, hoidmiseks ja arendamiseks pidevat tööd teha. Et turul edukalt konkureerida, tuleb kindlustada pakutavate kaupade või teenuste töökindlus, tarbijale vastuvõetav hind ja muutumatult hea kvaliteet. Niisiis on tehnika ja tehnoloogia tõusev tähtsus ja kiire areng, tarbijate vajaduste ja soovitatavate toodete omaduste pidev muutumine ning konkurentsi kasv  loonud vajaduse kvaliteedijuhtimise ja tootearenduse lülitamiseks ettevõtete igapäevasesse juhtimispraktikasse.

Projekti VOTEPREN raames koostati ülevaatlik õppematerjal, mille eesmärk on tutvustada kvaliteedijuhtimise üldpõhimõtteid ja võtta kokku erinevate tehnoloogiate kasutuselevõtul vajalikud aspektid. Loe lähemalt siit