EST | ENG

FacebookLinkedIn

Tallinna Tehnikaülikool tunnustas kvaliteedijuhi pädevuskoolituse läbinuid

10. mail andis Tallinna Tehnikaülikooli kvaliteeditehnika ja metroloogia õppetooli professor Andres Kiitam värskele kvaliteedijuhtide lennule üle kvaliteedijuhi pädevuskoolituse raames läbitud moodulite tunnistused.

Täismahus läbis TTÜ ja EKÜ koostöös toimuva motiveeriva ja sisuka kursuse 17 inimest. Osalise koormusega kvaliteedihuvilisi oli sel hooajal 7. Kuuldavasti on nende hulgas juba ka esimesi järgmisele kursusele registreerunuid.

Koolituse tagasisidest kumas läbi osalejate rahulolu koolituse praktilisuse ja läbimõeldud teemavalikuga. „Suurt lisaväärtust annab see, et saan koolitusel omandatud teadmisi otsekohe oma igapäevases töös kasutada.“ „Toredate erinevatest valdkonnast kolleegide seltskond ja asjalikud õppejõud annavad motivatsiooni edasiminekuks.“

31. mail korraldab Eesti Kvaliteediühing kvaliteedijuhi pädevuseksami. Eksami edukalt sooritanud saavad juba kvaliteedijuhi pädevustunnistuse.

Uus kvaliteedjuhtide pädevuskoolitus algab 03. oktoobril 2012 Tallinna Tehnikaülikoolis. Kursus koosneb üheksast kahepäevasest moodulist, kus nii teoreetilisi kui praktilisi teadmisi jagavad oma valdkonna parimad asjatundjad. Saadud teadmisi saab kohe rakendada nii kursuse jooksul tehtavates praktilistes ülesannetes ja rühmatöödes kui ka moodulitevahelistes kodutöödes. Kursuse täpne ajakava selgub lähiajal, kursuse sisuga saab tutvuda TTÜ kodulehel.