EST | ENG

FacebookLinkedIn

KONVERENTSI PEAESINEJAD

KVALITEET JA DISAIN

KONVERENTSI PEAESINEJAD 

    Greg Watson, Business Excellence Solutions (Soome)

KES VASTUTAB INNOVATSIOONI EEST?

Oma ettekandes aitab Greg vastata küsimustele:

·         Kes vastutab Sinu organisatsioonis selle eest, et inimestel oleks loomis- ja mõtlemisvabadus?

·         Kuidas luua keskkond ja toetav juhtimisprotsess, kus pidev parendamine ja innovatsioon tulemuslikult käsikäes toimiksid?

Kas Sinu organisatsioonis vastutab innovatsiooni eest vaid paar inimest? Kas innovatsioon on planeeritud tegevus või palvetate, et kellelegi turgataks pähe ‘superidee’? Kas innovatsioon on juhtimise võtmeprotsess või juhuslik sündmus? Juhtimisprotsess ei ole käsuliini pidi ülevalt-alla dikteeritud otsuste süsteem, vaid kaasav ja integreeritud protsess. Tulemuslik eestvedamine inspireerib kõikides inimestes peituvat sisemist loojat ja julgustab neid üles leidma oma geeniust asjade paremaks muutmiseks. Pidev parendamine nõuab pidevat uuendamist. See on ratsionaalne järk-järguline protsess, mis ühendab juhtkonnapoolse ülevaatuse ja meeskondliku õppimise töökohal. Pidevat parendamist stimuleerib järjepidev innovatsioon – ideede tekke soodustamine ja nende eest hoolitsemine sünnist küpsuseni. Vahel võib see üle minna ‘hulluseks’, kui inimesi on haaranu loomeprotsess. Hea uudis on, et juhid võivad luua kultuuri, mis toetab suurepäraste ja innovaatiliste tulemuste saavutamist. Jäktusuutliku innovatsiooni jaoks on kriitiline sellise keskkonna kavandamine, kus inimesi julgustatakse oma isiklikul loometeekonnal ideid genereerima ja nutikamaid lähenemisi katsetama. See teekond on isiklik protsess, kas struktureeritud või mitte – sõltub organisatsioonikultuurist. Ometigi peab seda teadlikult kavandama, et lubada inimestele vaba mõtlemisruumi ning võimaldada esialgu hägustest ideedest ‘sotti saada’ (sensemaking) ja selgusele jõuda. Vastutustundlik organisatsioon leiab vastuse küsimusele – Mida saavad organisatsioonid teha, et stimuleerida inimesi ühise edu nimel innovaatiliselt panustama?

Esinejast

Gregory H. Watson on Soome kvaliteediorganisatsiooni Laatukeskus, Excellence Finland juhtiv koolitaja ning Business Excellence Solutions juht.  Ta on Rahvusvahelise Kvaliteediakadeemia (IAQ) eelmine president ja auliige, samuti Ameerika Kvaliteediühingu auliige. Greg on töötanud juhtivatel ametikohtadel sellistes ettevõtetes nagu Hewlett-Packard, Compaq Computer ja Xerox Corporation.  Ta on kirjutanud enam kui 10 raamatut ja üle 300 artikli pideva parendamisega teemadel. Oma töö eest on Greg Watson saanud enam kui 30 auhinda ja tunnustust, näiteks W. Edwards Deming Medal JUSElt (Union of Japanese Scientists and Engineers), George Boreli medal Euroopa Kvaliteediorganisatsioonilt EOQ ja Elutöö auhinna Eesti Kvaliteediühingult. Tänu Gregile on ka Eestis võimalik saada tipptasemel koolitust Lean Six Sigma Black Belt kvalifikatsiooni taotlemiseks (vt kvaliteediühingu 2015.a. koolituskava).

Vaata lähemalt http://www.gregoryhwatson.eu/

___________________________________________________________________________________
 

   Anne Dorthe Josiassen, COO, Danish Design Center (Taani)

UUED INNOVATSIOONI MÕJUTAJAD

Oma ettekandes aitab Anne vastata küsimustele:

·         Kuidas on muutumas disaini roll innovatsioonis?

·         Millised on disaini seosed teiste valdkondadega?

Anne Dorthe Josiassen esitleb värske uuringu ‘Uued innovatsioonimõjutajad’ (New Innovation Actors) peamisi tulemusi. On selgeid märke, et innovatsioonimaastik on muutumas ja et disainil on tulevikus uus roll. Klassikalised disaini ülesanded ei kao kusagile. Nad muutuvad globaalsete ja tehnoloogiliste arengute tõttu, kuid nad asetuvad uutesse suhetesse teiste valdkondadega ning mängivad uut rolli innovatsiooni, töökohtade loomise ja kasvu toetamisel.

Esinejast:

Anne Dorthe Josiassen on alates 2012. aastast Taani Disainikeskuse (Danish Design Centre) operatsioonide juht (COO), vastutades strateegilise ja operatiivse tegevuse eest disaini ja innovatsiooni valdkondades.  Anne taust on politoloogias ja ta on varem töötanud poliitikaanalüüsi juhina Taani Majandusministeeriumis ning poliitika mõttekojas (think tank) FORA. Tal on laialdased kogemused innovatsiooni, ettevõtluse, disaini ja loomemajanduse alal.

___________________________________________________________________________________

    Peter Merrill (Kanada)

INNOVATSIOON KLIENDIST LÄHTUVA DISAINI KAUDU

Oma ettekandes aitab Peter vastata küsimustele:

·         Kuidas mõista klientide tegelikke, sageli varjatud vajadusi?

·         Kuidas kaasta kliente disaini- ja innovatsiooniprotsessi?

Peter Merrill näitab, kuidas koostöö klientidega ja nende kaasamine uute ideede arendamisse viib läbimurdeliste lahendusteni. Henry Ford on ütelnud: ‘Kui minu klientidelt oleks küsitud, mida nad soovivad, siis vastus oleks olnud – kiiremaid hobuseid’. Innovatsioon tekib vastusena täitmata kliendivajadustele, kuid kliendid ei pruugi nendest vajadustest teadlikud olla. Või isegi kui nad on teadlikud, ei pruugi nad lahenduse võimalikuusse uskuda. Oma ettekandes näitab Peter, kuidas õigeid küsimusi esitades on võimalik need rahuldamat vajadused üles leida, mis omakorda viib kliendi kaasamisele läbimurdvate disainilahenduste leidmisel.

Esinejast:

Peter Merrill on oodatud esineja erinevatel konverentsidel, näiteks ülemaailmne kvaliteedikonverents  World Conference on Quality. Ta on olnud ühe maailma juhtva disainibrändi ettevõtte tegevjuht. Ta on insener, kunstnik ja kirjanik, innovatsioonikonsultant ning innovatsiooniteemaliste raamatute autor. Ta juhtis rahvusvahelist töögruppi, mis töötas välja juhised ‘Töötajate kaasamine juhtimissüsteemides’ ja on Põhja-Ameerika tuntumaid juhtimiseksperte, kes on rakendanud oma kogemusi innovaatilistes ettevõtetes, näiteks IBM, A.I.G. ja R.I.M. Ta on Ameerika Kvaliteediühingu ASQ Innovatsioonigrupi juht ja ISO/TC279 liige, mis töötab välja rahvusvahelist innovatsioonistandardit.

Peter Merrill on kirjutanud raamatud ‘Innovatsiooni generatsioon’ (The Innovation Generation’) ja ‘Tee teasel korral õigesti’ (‘Do It Right the Second Time’). Ta on kirjutab innovatsiooniteemalist kolumni ajakirjas ‘Quality Progress’.

Vaata lähemalt www.petermerrill.com

____________________________________________________________________________________
 

PEAESINEJAD
ESINEJATEST LÄHEMALT
TÖÖTOAD
OSALEMINE ja REGISTREERIMINE
PARTNERID
PROGRAMM
ASUKOHT
TOETAJAD