EST | ENG

FacebookLinkedIn

Konkursi KVALITEEDI TEGU ja NÄGU 2013 võitjad on selgunud!

 

KVALITEEDI TEGU 2013 - projekt KOOS PARIMAKS! Tallinna Lennujaam 

Ühisel territooriumil tegutsevate ettevõtete poolt loodud "Hea teeninduse tava" kaudu kogukonnatunde ja ühiste väärtuste (kultuuri) süvendamine  

Pildid Tallinna Lennujaama kvaliteedijuht Raul Ratasep ja EKÜ juhatuse esimees Tiia Tammaru

 
Projekt algas aastal 2012 ning sellesse on kaasatud terve Tallinna lennujaama kogukond.

Lennujaama kogukond tähendab lennujaama territooriumil tegutsevaid ettevõtteid ja nende töötajaid. Aastal 2013 oli selliseid ettevõtteid 80, nende töötajaid kokku ligi 2500. Neist igaüks pingutab selle nimel, et reisijal või lennufirmal oleks mugav ning turvaline. Oleme mõistnud, et järjest olulisem on tegutseda koos ühise eesmärgi nimel. Seisame aktiivselt selle eest, et kogukonna liikmete huvid oleks kaitstud ja probleemid lahendatud, et info liiguks ja meil kõigil oleks hea koos töötada.

Aastal 2012 loodi „AS-i Tallinna Lennujaam kogukonna teeninduse hea tava“ (THT). See sätestab teeninduse ühtsed väärtused ja tegutse­mispõhimõtted. Nüüdseks on kõik inimesed tavadega tutvunud ja selle kokkulepped igapäevatöös omaks võtnud. Kui kogukonna liikmed märkavad THT-st erinevat toimimist, saavad nad kohe anda tagasisidet, aidates kolleegil oma eksimust märgata ja viga parandada. Mitmed murekohad on lahendatud just tänu töötajate aktiivsusele ja nende ettepanekutele, kuidas teenindust parandada.

2013 võeti kasutusele INTRANET ja EXTRANET. Viimase loomist innustas peamiselt koostööpartnerite soov ja ettepanekud info operatiivsemaks ja mitmekülgsemaks edastamiseks.

Nominendid:
• DHL 
Jaapani juhtimisstiili GEMBA rakendamine ettevõttes

TALLINNA LENNUJAAM Projekt KOOS PARIMAKS!
Ühisel territooriumil tegutsevate ettevõtete "Hea teeninduse tava" rakendamin

 

 

KVALITEEDI NÄGU 2013 - VALVO PAAT
Kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi edendamine ja populariseerimine haridussektoris – nii täiskasvanukoolituses kui tasemehariduses


Pildil Valvo Paat (EHTE) ja EKÜ juhatuse esimees Tiia Tammaru

2013. aastal jõudis lõpuni tema eestvedamisel (projektijuhina) mitu aastat kestnud HTMi projekt ’Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteet’ (ESF programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ 1.1.0601.09-0003 tegevus 2.4. Erakoolitusasutuste tegevuse kvaliteedi analüüs ja ettepanekute väljatöötamine kvaliteedi tõstmiseks raames).

Projekt tõi esimest korda kokku valdkonna erinevad huvipooled ja püüdis korrastada kvaliteedialaseid põhimõtteid selles sektoris. Projekti käigus toimus mitmeid seminare ning valmis juhendamaterjal täiskasvanute täienduskoolituse asutustele.

Tallinna Majanduskoolis kvaliteedi- ja keskkonnahalduse õppekava ühe algatajana ja sealse õppejõuna on ta regulaarselt hoidnud sidet ka EKÜga, kutsudes ühingu juhatuse liikmeid õpilastele esinema, muuhulgas värvates seekaudu ühingule uusi liikmeid.

Valvo oli ka üks nendest, kes vastas 2013. novembris üleskutsele minna kvaliteedikuul koolidesse oma kogemust tutvustama.

Teistel on temalt õppida pühendumust ja algatusvõimet, kvaliteedimõtte viimist kõikidesse tegevustesse ja ettevõtmistesse, millega ta kokku puutub.

Nominendid:
Lolita Peterson, Nordea Bank AB Eesti filiaal – Projekti Kodupank Trimmi algataja
(protsesside ja juhtimissüsteemi kirjeldamine), kolleegidele heaks eeskujuks olemine

Dagni Krinka, Icosagen AS –
2013.a. Kvaliteediinnovatsiooni konkursil osalemise eestvedamine ja silmapaistev tulemus võidu näol

Valvo Paat, EHTE -
Kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi edendamine ja populariseerimine haridussektoris – nii täiskasvanukoolituses kui tasemehariduses

Õnnitleme kõiki nominente ja võitjaid!