EST | ENG

FacebookLinkedIn

Hea kvaliteedisõber, Eesti Kvaliteediühingu liige ja koostööpartner!

Taas on täis saamas üks aastaring. Tänasel pööripäeval saab valgus võitu pimeduse üle, päevad hakkavad taas pikemaks minema ning on põhjust rõõmsal meelel pilk tulevikku suunata.

Enne ühingu tulevikuplaanide juurde asumist vaatame korraks veel lõppeva aasta olulisematele sündmustele. Eelkõige jääb 2015. aasta meelde kui Walter Masingu 100. juubeli aasta. Võime tõepoolest uhked ja õnnelikud olla, et see suurepärane ja väljapaistev inimene oli toeks nii jõu kui nõuga Eesti Kvaliteediühingu sünni  juures. Suuresti tänu temale on meil põhjust juba üsna pea, 2016. aasta jaanuaris tähistada EKÜ 25. sünnipäeva ning Euroopa Kvaliteediorganisatsioolil EOA tähistada aastakongressiga juuni alguses Helsingis oma 60. sünnipäeva – Walter Masing oli ka Euroopa kvaliteediliikumise teerajaja ja EOQ esimene president.

Koos Kaoru Ishikawaga Jaapanist ja Val Feigenbaumiga USAst pandi alus Rahvusvahelisele Kvaliteediakadeemiale IAQ. Walter Masing oli ka Saksa Kvaliteediühingu DGQ rajaja ja esimene president. Tema nimelist tipptasemel kvaliteedialaste uurimistööde tunnustamiseks loodud  auhinda annab Saksa Kvaliteediühingu DGQ eeskujul välja ka EKÜ.

On hea meel traditsiooni jätkumisest – 27. jaanuaril tuleb meie juubelikonverentsile DGQ värske president Udo Hansen, kes lisaks Industry 4.0 teemalisele ettekandele annab üle ka järjekordse Walter Masingu auhinna.

Mööduva aasta kaks peamist teemaga seotud sündmust olid juunikuine Tartus Lõuna-Eesti sektsiooni poolt korraldatud W. Masingule pühendatud seminar, kus väga emotsionaalse ja meeldejääva ettekandega esines tema kauaaegne sõber, ühingu auliige Olev Saks, ning novembris toimunud EKÜ aastakonverents, kus Greg Watson pühendas oma ettekande Walter Masingu pärandile. Konverentsi teema ‘Kvaliteet ja innovatsioon’ sobis ettekandega suurepäraselt, kuna tegemist oli oma aja tõelise novaatori ja uuenduste eestvedajaga.

2015. aastal andsime esimest korda välja ka konkursi ‘Quality Innovation of the Year’ rahvusliku vooru auhindu neljas kategoorias – palju õnne SMITile (Siseministeeriumi Infotehnoloogia Keskus), Bigbankile, Martin Toht Füsioteraapiale ja Tallinna Saksa Gümnaasiumile! Kõik nad on ühtlasi rahvusvahelise konkursi finalistid, mille auhinnagala toimub 10 riigi esindajate osalusel 27. jaanuari õhtul esmakordselt Eestis, Tallinnas Viru Konverentsikeskuses. projektijuht on Mehis Bakhoff, suur tänu assessoritele Kersti Vanale, Tõnu Heinale ja Enno Aermatesele

Üle mitme aasta oli hea meel  tunnustada taas EFQM Recognised for Excellence (R4E) hindamisskeemi alusel  - Eesti Teaduagentuur läbis edukalt välishindamise ning pälvis tunnustuse R4E 3 Star. See sai võimalikuks tänu partnerlusele EFQMiga ja asjaolule, et 10 assessorit läbisid 2015. aastal litsentseeritud assessorite koolituse ning on kantud EFQM assessorite andmebaasi. Neist Signe Hohensee ja Terje Alliksoo osalesid hindamismeeskonna töös. Esmakordselt toimus ka Balti riikide ühine EFQM assessorite koolitus Riias, kus koolitajaks oli Eesti Kvaliteediühing ja osalejateks Läti ja Leedu Kvaliteediühingute esindajad. See pani aluse EFQMi hindamistele ja tunnustamistele kogu regioonis.

Jätkasime ka erinevate koolitusprogrammidega. Järjest enam kogub populaarsust Kvaliteedijuhtimise ABC lühikoolituste sari, millega kindlasti uuel aastal jätkame nii juba traditsiooniliste protsessijuhtimise, lean ja 6 sigma, enesehindamise, IT haldusprotsesside juhtimise ja ISO 9000 teemadega, kuid lisame ka uusi põnevaid valdkondi. Tuntud headuses jätkusid Greg Watsoni Lean Six Sigma Black Belt’I koolitused, millele lisandus käesoleval aastal neljapäevane praktiline Managing the Lean Transformation koolitus. Master Black Belt’I tasemele jõudis Gregi õpilane ja EKÜs selle valdkonna eestvedaja juhatuse liige Kaarel Krinal. Päris uue valdkonnana asusime aasta lõpus koolitama nii IT teenuste tellijaid kui IT valdkonnas tegutsevaid inimesi, pakkudes ITILi Foundationi sertifikaadikoolitust.

2015. aasta oluliseks märksõnaks on kvaliteedijuhi ja –spetsialisti esimeste kutseeksamite käivitamine, millele eelnes mitme aasta pikkune põhjalik ettevalmistustöö. Toimus kaks kutseeksamit, mille tulemusel anti välja üks kvaliteedispetsialisti  (6. tase) ja 8 kvaliteedijuhi (7. tase) tunnistust. Uuel aastal lisandub 6. Ja 7. taseme taotlejatele eeldatavalt paarkümmend värsket Tallinna Majanduskooli lõpetajat, kes taotlevad kvaliteedispetsialisti (5. tase) kutset. Kutseeksamiks aitab ette valmistada TTÜga koostöös toimuv kvaliteedijuhi pädevuskoolitus, mis toimub juba 16 aastat ning mille edukal lõpetamisel on võimalik saada kvaliteedijuhi pädevustunnistuse omanikuks. 2015ndal aastal lisandus seitse uut pädevat kvaliteedijuhti, sügisel alustas paarkümmend uut usinat õppurit.

Üks huvipakkuvamaid ühingu tegevusi on jätkuvalt erinevate organisatsioonide külastamine ja sellega seonduvad seminarid. Suur tänu Inge Parringule ja Ly Siilakule nende meeldejäävate kohtumiste korraldamise eest! Eelkõige oleme tänulikud kõigile ettevõtetele ja asutustele, kes on olnud lahkelt valmis huvilisi võõrustama ja avatult oma tegevust tutvustamas ning kogemust jagamas. Suure huvi tõttu oleme vahel pidanud külastusi korraldama lausa kahele grupile, kuna kõik ei mahtunud korraga ära.

Juba kolmandat aastat toimuv novembri kui kvaliteedikuu tähistamine koolides jätkus Enely Prei eestvedamisel ka sel aastal. Kokku viiakse praktikud, kes on valmis oma tööst õpilastele rääkima, ja koolid, kes on valmis neid vastu võtma. Kuu aja jooksul toimus 47 tundi 22 koolis enam kui 1000le õpilasele, kus käis esinemas 12 praktikut. Koolide kasvav huvi on väga rõõmustav ning  kindlasti jätkame seda tegevust ka järgmisel aastal.

Konkreetsema vormi sai koostöö Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooniga (EKJA), kellega allkirjastasime raamlepingu. Kolme organisatsiooni juhid käisid oma tegevust liikmetele tutvustamas üksteise üldkoosolekutel. Loodetavasti suudame üheskoos rohkem pakkuda ja mõjukust suurendada. Nii EKÜ kui VEF teevad jätkuvalt koostööd ka Tallinna Linnavalitsuse ettevõtlusosakonnaga, aidates valida Tallinna Ettevõtlusauhinna konkursil kõige vastutustundlikumaid ettevõtteid. Traditsiooniliselt osales EKÜ ka Tallinna Ettevõtluspäeval kahe seminariga, juba teist aastat koos Soome Kvaliteediühinguga Laatukeskus. Ühingu liikmed osalevad aktiivselt Protsesside Ümarlaua tegevuses, mille eestvedajaks on Toomas Saarsen Tartu Ülikoolist. Jätkub koostöö tugikeskusega JUKS. Turismivaldkonnas on tihe koostöö MTÜga Maaturism, kus toimetab aktiivselt ühingu juhatuse liige Ly Siilak.

Tihedamale koostööle on asunud Balti riikide kvaliteediorganisatsioonid. Läti Kvaliteediühingu juhi Dzintars Putnis’e eestvedamisel toimus juulis 2015 muudatuste juhtimise suvelaager, mille teemaks oli töö muutuv iseloom tänapäeva maalimas  – The Future of Work. Veebruaris toimus Vilniuses Balti riikide ja Soome kvaliteediorganisatsioonide esindajate partnerluse teemaline kohtumine, järgmine Balti-Põhjala kvaliteediorganisatsioonide nõupidamine on plaanis 28. jaanuaril Tallinnas. Esimene konkreetne koostööprojekt oli juba mainitud ühine EFQM assessorite koolitus, kavandame ettevõtete külastusi, esineme ja osaleme üksteise konverentsidel ja koolitustel ning otsime ühiselt rahastamisvõimalusi rahvusvahelistes projektides.

 

Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ aastakongress ja liikmete üldassamblee toimus juunikuus Ateenas, kus tunnustusena Eesti Kvaliteediühingule anti allakirjutanule üle EOQ ühe asutajaliikme George Borel’i nimeline medal. Eelmisel aastal ametisse astunud EOQ juhatus on asunud aktiivselt välja töötama ja ellu viima uut strateegiat ‘My EOQ’, mille eesmärgiks on liikmete suurem kaasamine. Värskeid tuuli ja uut energiat ning tegutsemistahet oli tunda ka EOQ üldassambleel detsembri alguses Varssavis. Loodetavasti on tunda uut hingamist EOQ juubelikongressil 1.-2. Juunil 2016 Helsingis, Creating Fresh Ideas, millega Soome Kvaliteediühing tähistab oma 50ndat aastapäeva.

Uusi lähenemisi otsib ka EFQM, püüdes rohkem kaasata ka partnereid, kaasates esmakordselt EFQMi juhtorgani töösse ka rahvuslike partnerite esindaja.  EFQM on arendamas erinevaid tunnustusskeeme, lisades Committed to Excellence (C2E) ja Recognised for Excellence (R4E) kõrvale uue skeemi Recognised for Sustainability (R4S), mille alusel tunnustatakse vastutustundlikke ettevõtteid veidi kohandatud RADAR-metoodika alusel. Allakirjutanu osales juunis ka esimesel R4S assessorite koolitusel. ISS Eesti osales üliedukalt vastutustundlike ettevõtete konkursil EFQM Good Practice ning personalijuht Helo Tamme tegi konkursi võitjana EFQM Forumil Brüsselis ettekande.

Suur tänu kõikidele aktiivsetele kvaliteediühingu liikmetele ning koostööpartneritele. Aitäh büroojuht Pirje Petterile, keda alates detsembrist ootavad uued väljakutsed. Paariaastase koostöö käigus sai Pirje nakatatud kvaliteedipisikuga, millest kergelt ei vabane. Kindlasti kohtume kvaliteedihuviliste kokkusaamistel ka tulevikus. Tänan ka kõiki juhatuse liikmeid, kes igaüks omas valdkonnas eestvedajatena ühingu ettevõtmistes kaasa lõid.

Soovin kõigile imelisi ja rahulikke jõulupühi, palju õnne, kordaminekuid ja põnevaid kohtumisi uuel aastal!

Tiia Tammaru

juhatuse esimees, Eesti Kvaliteediühing