EST | ENG

FacebookLinkedIn

Hanno Tomberg

Hanno Tomberg (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimees, Eesti)

Eesti juhtimiskvaliteet - aeg uuteks praktikateks

Hanno ettekanne toetub osaliselt Eesti juhtimiskvaliteedi uuringu 2015 lõppraportile. Samas kirjeldab ta uusi praktikaid innvovatsiooni, loovuse ja sotsiaalse vastutustundlikkuse aspektist.

 

Hanno Tomberg (sünd 1967) on omandanud kõrghariduse ajakirjanikuna Tartu Ülikoolist. Alates 1992. aastast töötas ta 7 aastat Eesti juhtivas majanduslehes Äripäev, suurema osa ajast uudistetoimetuse juhina. Pärast peatoimetajana Eesti Päevalehes töötamist ja TV3 uudistetoimetuse juhtimist, siirdus ta 2004. aastal Eesti Raadiosse ja alates 2007. aastast kuulus Eesti Rahvusringhäälingu juhatusse. 2014. aastal kandideeris ta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse esimeheks ja osutus konkursil valituks. EAS eesmärk on toetada ekspordivõimeliste ja suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut, lisaks aidatakse kaasa regionaalse ettevõtluse kasvule ja ollakse kompetentsikeskus turismiarengu ja välisinvesteeringute kaasamise vallas. EAS-i eelarve on 2016. aastal 188,5 mln eurot. Organisatsioon on peamine Euroopa Liidu ja riiklike ettevõtlustoetuste vahendaja Eestis.