EST | ENG

FacebookLinkedIn

EOQ kongressi järelkaja ning uudised

EOQ 59. kongress ‘Kas kvaliteet on filosoofia või mõtteviis? - "Is Quality a Philosophy or is it a Mindset?" toimus Ateenas 11.-12. juunil.

               

See oli EOQ 59. kongress, kus nii teoreetikud kui praktikud arutasid kvaliteedi olemuse üle. Jõuti järeldusele, et kvaliteet on samal ajal nii filosoofia (kreeka k. tarkusearmastus), kui mõtteviis, mida kannavad nii üksikisikud kui organisatsioonid ning mis väljendub organisatsioonikultuuris.

Avasessioonis esinesid pärast ametlikke tervitusi inspireerivate ja mõtlemist stimuleerivate ettekannetega prof. Theodossios P. Tassios Kreekast ja Gregory Watson Soomest. Lihtsalt ja elavalt avas Anni Koubek Austriast uue ISO 9001 standardi versiooni olemuse. Avasessiooni lõpetas mõtlemapanev ettekanne Kenji Iinolt, kes käsitles sügavuti Fukushima aatomielektrijaamas toimunud õnnetuse juurpõhjusi ja saadud õppetunde.

Järgnesid arvukad paralleelsessioonid erinevatel teemadel. Tiia Tammaru juhatas hariduse kvaliteedile pühendatud sessiooni, kus esinejad jagasid kogemusi nii  kutseõppeasutuste kui ülikoolide kvaliteediinitsiatiividest, aga ka kvaliteedivaldkonna õpetuse sisu ja vormi ning noortele selle valdkonna vastu huvi tekitamise teemadel.

               

Kongressi pidulikul galaõhtul Zappeioni konverentsikeskuses anti üle Euroopa Kvaliteediliidri tunnustus European Quality Leader 2014, mille pälvis Dr. Uwe Schweigert Saksamaalt, kes on Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenachi tippjuht.

Asjakohase pressiteate leiad SIIT.

Järgmine, 60. EOQ juubelikongress toimub 2016. aasta juunis Helsingis, millega Soome kvaliteediühing Laatukeskus tähistab ühtlasi oma 50. sünnipäeva.
___________________________________________________________________________________

Eesti Kvaliteediühingu esinaine Tiia Tammaru osales 10.-12. juunil 2015 Ateenas Euroopa Kvaliteediorganisatsiooni EOQ 124. üldassambleel (General Assembly). EOQ peasekretär Eric Janssens tutvustas 2014. aasta tegevusaruannet ja 2015. aasta eesmärke ning tegevusplaani.

                    

Asepresident Torolf Paulshus Norra Kvaliteediühingust NFK tegi kokkuvõtte EOQ liikmeküsitlusest, mis keskendus eelkõige turundus- ja kommunikatsioonistrateegiale.
EOQ koondab 34 riigi rahvuslikke kvaliteediorganisatsioone. Küsitlusest selgus vajadus ja liikmete valmisolek rohkem EOQ tegevustes osaleda ning võrgustiku potentsiaali paremini ära kasutada. Kõige enam pakuvad  liikmetele huvi Lean Six Sigma, innovatsiooni ja vastutustundliku ettevõtluse (CSR) teemad. Leiti, et EOQ võiks lisaks personali sertifitseerimisele arendada rohkem oma tooteid, samuti teha EOQ kaubamärgi all kättesaadavaks partnerite tooteid. Näiteks Türgi Kvaliteediorganisatsioon TSE on EOQ nime all välja töötanud ja edukalt käivitanud kliendikeskse teenuste kvaliteedi hindamise ja tunnustamise süsteemi; Sloveenia Kvaliteediühing on juurutatud toodete ja teenuste tunnustamise skeemi Quality Mark, mida võivad kasutada kõik EOQ liikmesorganisatsioonid.

Üldassambleel kinnitati ka 9.-15. novembril 2015 tähistatava Euroopa Kvaliteedinädala loosung Kvaliteet – emotsioon – inspiratsioon’ (Quality – Emotion – Inspiration).