EST | ENG

FacebookLinkedIn

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek 25. aprillil 2017

Eesti Kvaliteediühingu üldkoosolek toimus 25. aprillil 2017 Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor aadressil Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

PÄEVAKORD:

12.30-13.00

Liikmete registreerimine

13.00-13.20

Koosoleku avamine. Tunnustamine ja uutele kollektiivliikmetele liikmetunnistuste kätteandmine.

13.20-13.30

Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine,  päevakorra tutvustamine ja kinnitamine

13.30-14.00

Juhatuse aruanne Ühingu tegevusest 2016. aastal ja 2016. aasta majandusaruanne

14.00-14.10

Audiitori hinnangu kuulamine, kinnitamine. Hinnangu andmine juhatuse 2016.a. tegevusele ja 2016.a. majandusaruande kinnitamine

14.10-14.40

Kohvipaus

14.40-15.00

Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve tutvustamine

15.00-15.20

Ühingu 2017.a. tegevusplaani ja eelarve kinnitamine. Audiitori/revidendi valimine

15.20-15.50

Sõnavõtud (maksimum 5 min/sõnavõtt)

15.50-16.00

Koosoleku lõpetamine

Üldkoosoleku kohta võid rohkem lugeda ja aruandega tutvuda http://eaq.ee/sisu/2...

Täname osalejaid ja uute kohtumisteni!