EST | ENG

FacebookLinkedIn

ABB külastus

18.märtsil olid kvaliteedihuvilised ABB-s. Räägiti parendusprotsessidest ja parendustegevuste organiseerimisest organisatsioonis.

Christen Puust’i (ABB Baltikumi Operational Excellence Manager ehk Tegevuste tõhustamise juht) eestvedamisel olid jututeemad järgmised:

• Kuidas parendusi ära tunda ning projektidena määratleda?
• Milline peaks olema parendustealane teadmus organisatsioonis, et parendustegevused soovitud tulemusteni viiksid?
• Kuidas parendusprotsessi toimimist mõõta?

Täname ABB-d lahke vastuvõtu eest!

Heade tervitustega ning uute kohtumisteni!

Inge Parring
EKÜ juhatuse liige
inge.parring@eaq.ee
tel. 5092755